Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile tarımsal amaçlı örgütlere yönelik olan program kapsamında uygulanan hibe başvuruları başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler ile bitkisel ve hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar, çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımlarına hibe verileceğini açıkladı.

Yılmaz ayrıca tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında ise kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik sera yatırımları, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine kesimhanelerine yönelik yatırımlar, kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar ile su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konuları, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında da hibe desteği verileceğini belirtti.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar ile su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar da hibe desteği alan konular arasında yer alıyor.

Hibe Bütçeleri Belli Oldu

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yatırımların gerçekleşmesi sonucunda hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe desteği verileceğini, tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas yatırım tutarı üst limitinin yeni tesisler için 14 milyon TL, tamamlama yatırımları için 12 milyon TL, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için ise 10 milyon TL olacağını açıkladı. Yatırımların alt limitinin ise 3 milyon TL olacağını, küçük ölçekli işletmeler için ise hibeye esas bütçe sınırının 100 bin ila 3 milyon TL arasında olacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen yatırım konularında bilgi veren Yılmaz, Hibe Programı kapsamında Ordu’da fındık işleme ve paketleme tesisleri başta olmak üzere bugüne kadar toplam yatırım tutarı 164.330.950 TL olan 105 adet projeye 79.791.600 TL hibe desteği verildiğini, yatırımların gerçekleşmesi ile bin 262 kişiye istihdam imkanı sağlandığını ve üreticilere 21.074 adet makine ekipman dağıtımı yapıldığını belirtti.

3 Ocak 2024 tarihinde başlayan hibe desteği başvuruları 19 Şubat 2024’te sona eriyor. Hibeden yararlanmak isteyen üreticilerin www.tarimorman.gov.tr üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ordu’da Uzman Ellere 3 Milyon TL Hibe Ordu’da Uzman Ellere 3 Milyon TL Hibe
 

Editör: Merve Tepecik