Kulüpler Birliği nedir ne işe yarar? Kulüpler Birliği başkanı ne yapar? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Kulüpler Birliği Nedir, Ne İşe Yarar

Kulüpler Birliği Ne İşe Yarar?

Kulüpler Birliği'nin kuruluş gayesi ilk zamanlarında Anadolu takımlarının çıkarlarını korumak ve gözetmek üzerine olmasına karşın son yıllarda tamam Süper Lig kulüplerinin menfaatlerini gözetmek üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Kulüpler Birliği'nin görevleri şunlardır:

1. Süper Lig'in ticari ve sportif değerini artırmak:

 • Yayın hakları pazarlığı
 • Sponsorluk anlaşmaları
 • Stadyum isimlendirme ve reklam gelirleri
 • Merchandise satışları

2. Kulüplerin mali durumunu iyileştirmek:

 • Finansal fair play uygulamalarının takip ve kontrolü
 • Kulüplerin borçlanma kapasitesini sınırlandırmak
 • Mali disiplin sağlamak

3. Futbolun altyapısını geliştirmek:

 • Gençlik ve altyapı futboluna yatırım yapmak
 • Futbol akademilerini desteklemek
 • Yetenekli futbolcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak

4. Futbolun etik değerlerini korumak:

 • Şike, teşvik primi ve doping gibi sorunlarla mücadele etmek
 • Futbol sahalarında şiddeti ve ırkçılığı önlemek
 • Fair-play ruhunu teşvik etmek

5. Futbolla ilgili yasal ve düzenlemelerin takip ve değerlendirilmesi:

 • Kulüplerin haklarını ve menfaatlerini korumak
 • Futbolla ilgili yasal düzenlemelerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak

Kulüpler Birliği'nin faaliyetleri:

 • Düzenli olarak toplantılar düzenlemek
 • Ortak bildiriler yayınlamak
 • Çalışma grupları oluşturmak
 • Kamuoyu ile iletişim kurmak
 • Farklı platformlarda futbolun sorunlarını tartışmak

Kulüpler Birliği'nin üyeleri:

Kulüpler Birliği'ne Süper Lig'de yer alan 18 kulübün tamamı üyedir.

Kulüpler Birliği Başkanı Ne Yapar

Kulüpler Birliği Başkanı'nın görevleri:

 • Kulüpler Birliği'ni temsil etmek ve yönetmek
 • Yönetim kuruluna başkanlık etmek
 • Kulüpler Birliği'nin genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek
 • Kulüpler Birliği'nin faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
 • Kulüpler Birliği'nin mali ve idari işlerini yönetmek
 • Kulüpler Birliği'nin diğer kurumlar ile ilişkilerini yürütmek

Kulüpler Birliği Başkanı'nın yetkileri:

 • Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek
 • Yönetim kurulunda oy kullanmak
 • Kulüpler Birliği'ni temsilen resmi belgeleri imzalamak
 • Kulüpler Birliği'nin personeli üzerinde yetkili olmak

Kulüpler Birliği Başkanı'nın sorumlulukları:

 • Kulüpler Birliği'nin faaliyetlerinin yasalara ve tüzüklere uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.
 • Kulüpler Birliği'nin mali ve idari işlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.
 • Kulüpler Birliği'nin diğer kurumlar ile ilişkilerinin iyi bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Kulüpler Birliği Başkanı'nın sahip olması gereken özellikler:

 • Futbol sevgisi ve bilgisi
 • Liderlik ve yönetim becerileri
 • İletişim ve ikna becerileri
 • Problem çözme becerisi
 • Stratejik düşünme becerisi
 • Takım çalışmasına yatkınlık

Güncel Kulüpler Birliği Başkanı:

Ali Koç, 2023 yılından beri Kulüpler Birliği Başkanı'dır.

Kulüpler Birliği Başkanı'nın geçmişte yaptığı bazı önemli çalışmalar:

 • Yayın hakları gelirlerinin kulüpler arasında daha adil bir şekilde dağıtılması için çalışmalar yapmıştır.
 • Kulüplerin mali disiplinini sağlamak için çalışmalar yapmıştır.
 • Futbolun altyapısını geliştirmek için çalışmalar yapmıştır.
 • Futbolun etik değerlerini korumak için çalışmalar yapmıştır.

Kulüpler Birliği Başkanı'nın Türk futboluna katkıları:

 • Kulüpler Birliği Başkanı, Türk futbolunun gelişmesi ve Süper Lig'in değerinin artması için önemli bir rol oynamaktadır.
 • Kulüpler Birliği Başkanı, kulüplerin menfaatlerini korumak ve Türk futbolunun sorunlarını çözmek için önemli çalışmalar yapmaktadır.

Kulüpler Birliği Başkanı'nın karşı karşıya olduğu bazı zorluklar:

 • Kulüpler Birliği Başkanı, farklı çıkarlara sahip kulüpleri bir araya getirmek ve ortak bir paydada buluşturmak gibi bir zorlukla karşı karşıyadır.
 • Kulüpler Birliği Başkanı, TFF ve diğer futbol paydaşları ile ilişkileri yönetmek gibi bir zorlukla karşı karşıyadır.
Editör: Deniz İnal