Kurumlar vergisi beyannamesi son günü ne zaman? 2024 beyanname verme süreleri. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Son Günü Ne Zaman

Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin son günü, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 25. günüdür.

Örneğin; 31 Aralık 2023 tarihinde kapanan bir hesap dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 25 Nisan 2024 tarihine kadar verilebilir.

Ancak, bazı durumlarda Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin verilme süresi değişebilir:

 • Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde: Ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
 • Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili Kurumlar Vergisi beyannamesi: Kazançın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.
 • 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.

2024 Beyanname Verme Süreleri

2024 yılı için beyanname verme süreleri, beyanname türüne göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda, bazı önemli beyannamelerin verme sürelerini özetledim:

Gelir Vergisi Beyannamesi:

 • Gerçek Kişiler:1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

  Gelir Vergisi Beyannamesi resmiYeni pencerede açılırdocs.logo.com.tr

  Gelir Vergisi Beyannamesi 

 • Tüzel Kişiler:
  • 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla ait beyanname verme süresi sona ermiştir.
  • 2024 yılı için 31 Mart 2025 tarihinde son beyanname verme tarihi olacaktır.

KDV Beyannamesi:

 • Her ayın 28'ine kadar (VUK 149 No.lu Sirküleri ile 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.) Beyanname verilen ayın 25 inci günü akşamına kadar ödenir.

Muhtasar Beyanname:

 • Üç Aylık:
  • 26 Nisan
  • 26 Temmuz
  • 26 Ekim
  • 26 Ocak

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (Petrol ve Doğalgaz Ürünleri):

 • 16-31 Mayıs 2024 dönemi: 10 Haziran 2024 Pazartesi
 • 16-30 Eylül 2024 dönemi: 10 Ekim 2024 Perşembe

Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) Beyannamesi:

 • Mayıs 2024 dönemi: 20 Haziran 2024 Perşembe

Elektronik Defter:

 • 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.