Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğretim öğrencilerine barınma imkanı sunan bir kurumdur. KYK yurtlarında kalan öğrenciler, kurum tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar, öğrencilerin güvenliğini ve huzurunu sağlamak için oluşturulmuştur.

KYK yurtlarında uyulması gereken kurallara uymayan öğrenciler, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yaptırımlar şunlardır:

 • Uyarı: Uyarı, en hafif yaptırımdır.
 • Yurttan çıkarma: Yurttan çıkarma, en ağır yaptırımdır.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, bu kuralları dikkatlice okumalı ve uymalıdır. Kurallara uymayan öğrenciler, yurttan atılabilir ve yurt ücreti de istenebilir.

KYK-1

Yurttan süresiz çıkarma cezası gerektiren durumlar şu şekilde;

 1. Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince Kurum yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
 2. Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 3. Hırsızlık yapmak.
 4. Devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olmak.
 5. Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü, yazılı ya da sosyal ve görsel medyada küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.
 6. Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.
 7. Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak, bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.
 8. Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak.
 9. Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek.
 10. Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak, dağıtmak.
 11. Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
 12. Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak.
 13. Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.
 14. Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 gün yurdun dışında geçirmek.
 15. Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına yardımcı olmak.
 16. Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak.
 17. Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak.
 18. Yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlenen faaliyetlere katılmak.
 19. Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kurmak, sindirmek.

Yurt müdürü; bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılmakta olan öğrencilerin, 30 güne kadar yurt binalarına girmesini tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin uzatılmasında Genel Müdür yetkilidir.

Ayrıca bu maddeye göre yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin burs/öğrenim kredileri kesilir.

KYK yurtlarında blok ve oda numaranızı anında öğrenin! KYK yurtlarında blok ve oda numaranızı anında öğrenin!

Kaynak: Haber: Atakan Öztürk