LGS sınavı kaldırıldı mı? 2024 yılında LGS sistemi değişecek mi? LGS sınavı nedir? Detayları haberimizde..

LGS Nedir

LGS, Liselere Geçiş Sistemi'nin kısaltmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

LGS, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılmaktadır.

LGS'ye girmek zorunlu değildir. Ancak, LGS'ye giren ve başarılı olan öğrenciler, tercih ettikleri liselere yerleşme şansına sahip olurlar.

LGS sınavı, 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği bir sınavdır. Sınav, iki oturum halinde uygulanır. Birinci oturum Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Matematik derlerinden oluşur ve süresi 75 dakikadır. İkinci oturum ise Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden oluşur ve süresi 90 dakikadır.

LGS sınavı, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle, LGS'ye hazırlanırken öğrencilerin bu soruları çözmek için gerekli beceri ve bilgi düzeyine sahip olmaları gerekir.

LGS sınavı, 2023 yılında 5 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

LGS sınavının amacı, öğrencilerin ortaokul düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri ölçerek, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirmektir.

LGS sınavı, öğrencilerin lise eğitimine hazırlanmaları için önemli bir basamaktır. Bu nedenle, LGS'ye hazırlanırken öğrencilerin düzenli olarak çalışmaları ve sınavın formatına aşina olmaları gerekir.

LGS Sistemi Değişecek Mi

2023 LGS sınavı, 5 Haziran 2023 tarihinde yapılacak ve mevcut sistemde uygulanacaktır. Ancak, 2024 LGS sınavı için birtakım değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Bu değişiklikler, sınavın formatını, soru sayısını ve derslerin katsayılarını içerebilir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2024 LGS sınavı için şu açıklamaları yapmıştır:

  • "LGS sınavı, ortaokul düzeyinde edinilen bilgi ve becerileri ölçen bir sınavdır. Ancak, bu sınavın formatını ve soru sayısını gözden geçirmemiz gerekiyor. 2024 LGS sınavı için birtakım değişiklikler yapacağız."
  • "LGS sınavı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilmesini sağlamalıdır. Bu nedenle, derslerin katsayılarını yeniden değerlendireceğiz."

Bu açıklamalara göre, 2024 LGS sınavı için şu değişiklikler yapılması muhtemeldir:

  • Sınavın formatı değiştirilebilir. Örneğin, sınavın iki oturum halinde yapılması yerine tek oturum halinde yapılması düşünülebilir.
  • Soru sayısı artırılabilir.
  • Derslerin katsayıları değiştirilebilir. Örneğin, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin katsayıları artırılabilir.

LGS sisteminin değiştirilmesi, öğrencilerin liselere yerleşme sürecini etkileyecektir. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değişikliklerin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

2024 LGS sınavı için yapılacak değişikliklerin, sınavın ne zaman yapılacağını da etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, 2024 LGS sınavının 2023 LGS sınavından daha erken veya daha geç bir tarihte yapılması da mümkündür.