Milli İstihbarat Akademisi nedir nasıl başvurulur? Milli İstihbarat Akademisi başvuru şartları. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Milli İstihbarat Akademisi Nedir

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kurulan ve istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüten bir kurumdur.

MİA, 2023 yılında, MİT'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle kurulmuştur. Akademinin temel amacı, Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmaktır.

MİA, lisansüstü eğitim programları ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üretmeyi ve bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte, Türkiye'de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.

MİA'nın lisansüstü eğitim programları, istihbarat alanında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunlarına yöneliktir. Bu programlar, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir.

MİA'nın bilimsel araştırma faaliyetleri, istihbarat ve güvenlik alanındaki güncel konuları ele alan araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmakta ve paylaşılmaktadır.

MİA, istihbarat alanındaki bilgi ve birikimin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir kurumdur. Akademi, Türkiye'nin istihbarat alanındaki kapasitesini güçlendirmeye ve ülke güvenliğine katkı sunmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

MİA'nın temel faaliyetleri şunlardır:

 • İstihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim programları sunmak
 • İstihbarat ve güvenlik alanında bilimsel araştırma yapmak
 • İstihbarat alanındaki bilgi ve birikimi yaymak

MİA'nın eğitim programları şunlardır:

 • İstihbarat Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İstihbarat ve Güvenlik Bilimleri Yüksek Lisans Programı
 • İstihbarat ve Strateji Yüksek Lisans Programı

MİA'nın bilimsel araştırma faaliyetleri şunlardır:

 • İstihbarat ve güvenlik alanındaki güncel konuları ele alan araştırmalar yürütmek
 • Bu araştırmalardan elde edilen bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak

MİA'nın bilgi ve birikimi yayma faaliyetleri şunlardır:

 • İstihbarat ve güvenlik alanındaki bilgi ve birikimi içeren yayınlar yapmak
 • İstihbarat ve güvenlik alanındaki bilgi ve birikimi içeren etkinlikler düzenlemek

Milli İstihbarat Akademisi Başvuru Şartları

Milli İstihbarat Akademisi'ne (MİA) lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

İstihbarat Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na başvurabilmek için ayrıca aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 70/100 olması
 • İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak

İstihbarat ve Güvenlik Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na başvurabilmek için ayrıca aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 70/100 olması
 • İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak
 • İstihbarat ve güvenlik alanındaki temel kavramlar ve teoriler hakkında bilgi sahibi olmak

İstihbarat ve Strateji Yüksek Lisans Programı'na başvurabilmek için ayrıca aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 70/100 olması
 • İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak
 • Strateji alanındaki temel kavramlar ve teoriler hakkında bilgi sahibi olmak

MİA'ya başvurular, her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde online olarak yapılmaktadır. Başvurular, Akademi'nin internet sitesinden yapılabilmektedir.

Başvurular, Akademi tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon, başvuru sahiplerinin akademik başarılarını, yabancı dil yeterliliklerini, istihbarat ve güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini değerlendirerek başvuruları kabul veya ret etmektedir.

Başvuruları kabul edilen adaylar, Akademi tarafından düzenlenen bir mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatta, adayların kişilik özellikleri, iletişim becerileri ve istihbarat alanındaki motivasyonları değerlendirilmektedir.

Mülakatta başarılı olan adaylar, Akademi'ye kabul edilmektedir. Kabul edilen adaylar, Akademi'nin lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Editör: Deniz İnal