Mit kriptoloji soruları ve cevapları. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Mit Kriptoloji Nedir

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teşkilat adaylarının seçim sürecinde değerlendirilmeleri için resmi internet sitesi aracılığıyla kriptolojiye odaklanan 5 soruluk bir sınav duyurdu. Bu sınav, adayların kriptoloji alanındaki bilgi ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

MİT'in internet sitesinde yer alan sorulardan ikisi, klasik bir şifreleme tekniği olan Caesar şifreleme yöntemi üzerine odaklanırken, bir tanesi ise Route şifreleme yöntemini içermektedir. Bu sorular arasında çoktan seçmeli ve tablo soruları da bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, adayların farklı zorluk seviyelerindeki sorularla karşılaşmalarını sağlayarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.

Kriptoloji, bilgi güvenliği ve gizliliği açısından hayati öneme sahip olan bir alandır. MİT'in bu sınavı, adayların bu alandaki bilgi ve yeteneklerini belirleyerek teşkilat için uygun adayları seçmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, sınavdaki soruların kriptolojiye yönelik güncel ve ilgi çekici olması beklenmektedir.

Adaylar, bu tür sınavlara hazırlanırken, kriptoloji alanındaki temel kavramları, şifreleme yöntemlerini ve çözüm tekniklerini detaylı bir şekilde öğrenmeli ve pratik yapmalıdır. Bu sayede, sınavda karşılarına çıkabilecek farklı türdeki sorulara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirler.

Mit Kriptoloji Soruları ve Cevapları

  1. Caesar şifrelemesi, klasik bir şifreleme yöntemidir. Bu yöntemde her harf, belirli bir sayı kadar alfabede kaydırılarak şifrelenir. Örneğin, eğer anahtar olarak 5 seçilmişse, 'CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI' şifreli ifadesinin açık hali 'BARDA FİFİ KÜP BO KÜP BÜÇGE' şeklinde olur.

  2. Benzer şekilde, Caesar şifrelemesinde her harf alfabede belirli bir sayı kadar kaydırılarak şifrelenir. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, 'MERHABA' kelimesi şifrelenmiş haliyle 'PHUKDED' şekline dönüşür.

  3. Route şifreleme ise başka bir klasik şifreleme yöntemidir. Bu yöntemde metin, belirlenen bir uzunluk birimi ve yön doğrultusunda spiral şeklinde şifrelenir. Örneğin, yatay uzunluk birimi 4 seçilmişse ve saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metinde 'AİRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ' ifadesinin açık hali 'ANAYASAMIZI KORUYACAĞIMIZI' olabilir.

  4. Şifreli metinde hangi mesajın gizli olduğuyla ilgili net bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle, sorunun doğru cevabı belirlenememektedir.

  5. Son olarak, 5. soru, 4. sorunun cevabı ve verilen tabloda gizli olan Atatürk'ün bir sözünü bulmak üzere düzenlenmiştir. Bu sorunun çözümü için verilen tabloya dikkatlice bakılması ve doğru harflerin seçilmesi gerekmektedir.

Editör: Deniz İnal