Koşullu salıverilmeye, cezanın infazının belirli bir kısmının çekilmesi koşuluyla, cezanın geri kalan kısmının infazının ertelenmesi denir.

TCK'nın 107. maddesine göre, müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler, cezalarının yirmi dört yılını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler ise, cezalarının otuz yılını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Koşullu salıverilen hükümlüler, bir denetim süresi olmak üzere beş yıl boyunca denetim altında tutulurlar. Bu süre içinde hükümlü, bir suç işlemediği takdirde cezasını tamamlamış sayılır.

Koşullu salıverme, hükümlünün iyi hâl ve suç işleme olasılığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak, infaz hâkimi tarafından kararlaştırılır.

MÜEBBET

Koşullu Salıverilmenin Koşulları

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için hükümlünün aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Cezasının yirmi dört yılını (ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için otuz yılını) infaz kurumunda çekmiş olması
  • İyi hâlde bulunması
  • Suç işleme olasılığının bulunmaması

HAPİS

Koşullu Salıverilen Hükümlülerin Yükümlülükleri

Koşullu salıverilen hükümlüler, denetim süresi boyunca aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar:

  • Belirlenen adrese devamlı olarak ve ikametgah değişikliklerini en geç üç gün içinde bildirmek
  • Belirlenen süre ve günlerde infaz hâkimliği veya Cumhuriyet savcılığınca çağrıldıklarında gelmek
  • İş ve meslek sahibi olmak veya eğitime devam etmek
  • Alkol ve uyuşturucu madde kullanmamak
  • Ailesiyle ve sosyal çevresiyle ilişkilerini sürdürmek

Koşullu Salıverme Süresinin Ertelenmesi

Koşullu salıverilen hükümlülerden, denetim süresi içinde herhangi bir suç işleyenler veya suç işleme olasılığı bulunanların denetim süresi, infaz hâkimi tarafından uzatılabilir.

Koşullu salıverilen hükümlüler, denetim süresi içinde suç işlemeleri halinde, koşullu salıverilme kararı kaldırılır ve cezalarının geri kalan kısmını çekmek üzere infaz kurumuna gönderilirler.

Atakan Öztürk

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast tahliye edildi Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast tahliye edildi