Psikolog İrem Naz Kırım, narsisistik kişilik bozukluğunun temelinde erken çocukluk dönemlerinde doğal olarak var olan ‘büyüklenmiş özbenlik’ duygusuna karşı anne-babanın yeterli empati gösterememeleri; çocuğun uygun aile ortamında gerçek dünyanın düş kırıkları ile yeterince karşılaşmamasının yattığını söyledi.

Narsist kişilik bozukluğu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Psikolog Kırım, “Narsisistik kişilik bozukluğunun gelişmesinde anne-babanın çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmesi, vurgulaması ile sürekli beslenen ve gereksiz özbenlik duygusunun da önemli bir payı vardır. Bu hastaların öykülerinde genellikle çocukluğunda duygusal istismara maruz kalma sorunu ile karşılaşılır” diye konuştu.

Özlerinde kırılgan ve güvensizlerdir

Psikolog İrem Naz Kırım, narsist insanların kişiliği hakkında şu bilgileri paylaştı;

“En güzel-yakışıklı, başarılı, en parlak kişi kendisidir ya da olacaktır. Kibirli ve kendini beğenmiş görünür. Yalnızca kendi istek ve ihtiyaçları konusunda endişelenir ve empati kurmaktan yoksundur. Başkalarıyla ilişki kurmaları çok zordur ve çevresini de olumsuz etkiler. Talepkârdır ve çıkarcıdır. Özel biri olduğuna o kadar inanır ki, bazen güçleri olduğunu düşünebilirler. Eleştiriyi ve yenilgiyi kabul edemezler. Sürekli kendilerini överler ya da övdürürler. Kendinden başkalarını sevmez ve âşık olamazlar. İnsanlarla iletişim kursalar da bu ikincil düşüncelerinde ‘diğerlerinin onun gibi saygın biriyle iletişime ihtiyaçları olduğunu’ düşündüğü içindir. Sürekli karşı tarafı aşağılayıp duygusal anlamda yıpratabilirler. Çevresini manipüle ederek yanlarında tutarlar. Eğer karşı tarafın düşünceleri çıkarları ile uyuşmazsa daha önce dile getirdikleri düşüncelerini değiştirirler. Tüm bu kibirli görüntüye rağmen özlerinde kırılgan ve güvensizlik hâkimdir. Beklentileri karşılanmazsa özsaygıları çok çabuk düşer ve depresif duygulanım görülebilir.”

Narsist insanın 9 ayırt edici özelliği

Psikolog Kırım; Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5)'e göre narsisistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, erken yetişkinlik döneminde ve sonrasında aşağıdaki özelliklerden en az 5 veya daha fazlasını sergilediğini söyledi;

  • Kişinin kendisini her konuda eşsiz görmesi
  • Sürekli sınırsız başarı, güç, güzellik veya ideal aşk düşünceleri
  • Kişinin özel olduğuna ve yalnızca özel kişi veya kurumlar tarafından anlaşılabileceğine inanması
  • Başkaları tarafından sürekli hayran olunma, beğenilme ihtiyacı
  • Özel muamele gösterilmesi gerektiği düşüncesi
  • Başkalarını sömürmek
  • Empati eksikliği
  • Başkalarını kıskanmak
  • Kibirli davranış veya tutumlar

Narsistliğe genetik faktörlerin varlığı dışında ebeveynlik tarzı, sosyal ve kültürel ortamların da sebep olabileceğini vurgulayan Psikolog Kırım; “Ebeveynlik açısından yoğun bir şekilde rekabet ve başarıya odaklanmak, her istenilenin hızlı şekilde yerine getirilmesi, duygularına önem verilmemesi, çocukla empati geliştirilmemesi narsisizmi besleyebilir” dedi. Haber Merkezi