Mart ayı olağan toplantısının 2. Birleşimi'nde oy birliğiyle kabul edilen borçlanma ile belediye, Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankası'ndan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanabilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, borçlanmadan elde edilecek kaynaklar, belediyenin tüm yatırım hizmetlerine ilişkin ödemelerde kullanılacak.

Krediden kaynaklanan anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, belediye giderlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanması kararlaştırıldı.

Editör: Atakan Öztürk