Gürgentepe’de OBB’ye ait itfaiye araç ve vinçlerinin Akparti’nin seçim afiş ve pankartlarını astığını belirten Adıgüzel, video kayıtları ile tespit edilen olayda görüntü alan vatandaşların da pankart asan kişilerce darp edildiğini ifade etti.

 Adıgüzel bu önergede şu soruları yöneltti:

Vatandaşları darp eden söz konusu kişilerin kimliği tespit edilmiş midir?

Bu kişiler itfaiye veya belediyenin herhangi başka bir biriminde görevli midir?

Kamu kaynaklarının sadece bir siyasi partinin propaganda faaliyetlerinde kullanılması hakkında bakanlık olarak düşünceleriniz nelerdir?

Şayet siyasi partilerin de kamu kurumları olarak ele alınmasından hareketle böyle bir hizmete izin veriliyorsa, eşitlik ilkesi gereği diğer tüm siyasi partilerin pankart ve afişlerinin asılmasına başta itfaiye olmak üzere belediyenin araç ve personelinin yardım etmesi için gerekli talimatların, seçim sürecinde geç kalınmadan ivedilikle verilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?

OSKİ'de neler oluyor?

İkinci önergesinde OBB’ye bağlı OSKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan işe alım süreçlerini gündeme getiren Adıgüzel, Haziran 2023’te yapılan işe alımlarda alınan 52 personelin 40’tan fazlasının 3 yıldır bünyesinde çalışan taşeron firmadan olduğunu ancak yine aynı taşeron firmada çalışan 8 personelin alınmadığını belirtti. Alınmama gerekçeleri olarak ayak varisi, beyin tümörü ya da tek böbreğinin olmaması gibi bahanelerin ifade edildiğinin vatandaşlardan gelen şikayetler arasında yer aldığını belirten CHP Ordu vekili, işsiz bırakılan bu kişiler yerine işe alınanlar arasında bazı daire başkanları ve şube müdürlerinin akrabaları olduğu iddialarını da sordu. Adıgüzel bu önergesinde ise şu sorulara yer verdi: 

OBB’nin işe alımlarında ayrımcılık yaptığı ile ilgili bakanlığınıza daha önce şikayet gelmiş midir? Geldi ise kaç şikayet söz konusudur?

Bu şikayetlerle ilgili bugüne kadar hangi işlemler yapılmıştır?

Söz konusu tarihlerde yapılan alımlarda türlü sağlık gerekçeleri bahane edilerek bu kişilerin kadroya geçişlerinin reddedildiği doğru mudur?

Bazı belediye yöneticilerinin akrabalarını işe aldıkları konusu ile ilgili bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Haber merkezi

Gürsoy, OBB Başkanı Güler’e seslendi:  “Bedava Mazotu Seçim Arabana Değil Dolmuşlara Ver Zam Yapma" Gürsoy, OBB Başkanı Güler’e seslendi: “Bedava Mazotu Seçim Arabana Değil Dolmuşlara Ver Zam Yapma"

Editör: Soner Özdemir