Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca, kamu görevlilerinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

HEDİYE-1

Bu kapsamda, öğretmenler de kamu görevlisi olarak kabul edilirler. Bu nedenle, öğretmenlere hediye verilmesi, yönetmeliğin 15. maddesine aykırıdır.

Ancak, yönetmeliğin 15. maddesinin 5. fıkrasında, hediye alma yasağının bazı istisnaları sayılmıştır. Bu istisnalardan ilki, hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyelerdir. Bu nedenle, öğrencilerin öğretmenlerine vereceği küçük hediyeler, yönetmeliğin hediye alma yasağı kapsamı dışındadır.

HEDİYE-1-1

Öğretmenlere hediye verilmesinin yasak olmasının temel nedeni, tarafsızlık ilkesinin korunmasıdır. Hediye alma, öğretmenin tarafsızlığını etkileyebilecek ve öğrencilerinin hak ve menfaatlerini zedeleyebilecek bir durumdur.

Öğretmenler öğrenciden hediye alabilir mi?

Öğrencilerden alınan hediyeler, yönetmeliğin 15. maddesinin 5. fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle, öğrencilerin öğretmenlerine vereceği küçük hediyeler, öğretmenlerin tarafsızlığını etkilemeyecek ve öğrencilerinin hak ve menfaatlerini zedeleymeyecekse, öğretmenlerin bu hediyeleri kabul etmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak, öğretmenlerin öğrencilerinden pahalı hediyeler kabul etmesi, yönetmeliğin hediye alma yasağı kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerinden pahalı hediyeler kabul etmemesi, tarafsızlık ilkesini korumak açısından önemlidir.

Atakan Öztürk

En güzel öğretmenler günü mesajları - Öğretmenler günü örnek mesajları - (2023) En güzel öğretmenler günü mesajları - Öğretmenler günü örnek mesajları - (2023)