T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/216
Davacılar Hülya Çakır ve arkadaşları tarafından, davalılar Ahmet Batur ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan muhdesat aidiyetinin tespiti davasındadavalı Necmiye Pirdal (Mehmet ile Sebahat kızı, T.C No: 624*****512)'a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 25/09/2024 günü saat:10:00'da, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 27/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02054914