Ordu Mimarlar Odası Genel Kurulu’nda konuşan Havva Güner Eriş, “Mimarlar Odası Genel Merkezimizin ve ona bağlı olan tüm şube ve temsilciliklerimizin ülkemiz genelindeki şehirlerde yeşil alanların imara açılarak rant odaklı beton yığını yapılaşmalarına, dere yataklarındaki yapılaşmalara, çıkarılan imar affı ve imar barışlarına özellikle kırsalda plansız bir şekilde gereğinden fazla doğayı tahrip ederek yapılan beton yollara, ÇED raporu sağlanmadan plansızca yapılan kıyı dolgularına, her değişen yerel yönetimlerinde revizyon adı altında mevcut kent dokusunu ve altyapıyı iyileştirmeden rant sevdası ile üst yapıya artı emsal vererek kentlerin katledilmesine, ağaçların kesilerek saksıda ağaç dikilmesi gibi şehircilik ilkesizliklerine karşı anayasamızdan aldığımız yetki ve sorumluluğumuzla gerekli hukuk mücadelemizi verdik. Vermeye de devam edeceğiz.” Diye konuştu.

mimarlar odası 3

Yaşam alanları üretilseydi onca canımızı kaybetmeyecektik

Bir yandan doğal felaketler bir yandan da ekonomik zorluklarla mücadele vermeye çalıştığımız bu günlerde mesleğimizi icra etmeye çalışırken ayakta kalmanın ne denli zor olduğunu hep birlikte yaşıyoruz diyen Eriş, “Sağlıklı ve güvenli bir çevrede sürdürülebilir yaşam hakkı ancak bilime ve şehircilik ilkesine uygun nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenmiş, yaşam alanları üretimi mevcut şehirleşmiş dokunun kamu yararı gözeten politikalar çerçevesinde revize edilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının, meslek mensuplarının ve ilgili tüm ortak kesimlerin sorumluluğu ile ancak sağlanabilir. Bu ilkeler doğrultusunda yaşam alanları üretilebilseydi bugün yaşanan deprem ve sel felaketlerinde onca canımızı kaybetmemiş olacaktık.” Soner ÖZDEMİR

Editör: Soner Özdemir