Ordu’da tüm sağlık sitemini temsil eden kurumlar tüm ülkeye model olabilecek Sağlık Platformu oluşturulması için ilk adımı attı.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirme açıklaması yapan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun; “Ordu’da sağlık temelli işlerde çatı görevini, insiyatif alarak daha da ileri götüren ordu tabip odasının çağrısı üzerine Ordu ilimizdeki tüm sağlık sendikaları Sağlık Platformu kurmak üzere bir araya geldik.

Sağlık platformuna katılan ve oluşturan sendika ve odalar şunlar:

1. Ordu Tabip Odası Başkanlığı

2. Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanlığı

3. Sağlık Sen Ordu Şube Başkanlığı

4. Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanlığı

5. Ses Ordu Şube Başkanlığı

6. Genel Sağlık İş Ordu İl Temsilciliği

7. Hekimbirliği Sendikası Karadeniz Bölge Başkanlığı

Ordu Sağlık Platformu, hekimlerimizin ve sağlık personellerimizin yeniden hak ettikleri saygınlığa kavuşabilmeleri için ve milletimiz hak ettiği sağlık hizmetini alabilmeleri için oluşturulmuş, ülkemiz yararına çalışma planlayan bir oluşumdur.

İlk görevini de belirledi

Sağlık camiasında hekimlerimize ve sağlık personellerimize reva görülen hekime ve sağlık personeline şiddet ile birlikte ve top yekun olarak mücadele edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kararın medyaya iletilmesi, eğitim çalışmalarının planlanması, il mülki amirleri ile konu hakkında bilgi verilmesi, görüş alışverişinde bulunulması, sağlıkta şiddet yanında, sağlık sistemi içerisinde var ise kötü davranışların, mobbingin de sistem dışına çıkarılması için elbirliğiyle mücadele edilmesi kararlaştırıldı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Neden ülkemizde ilk?

Çünkü Ordu Sağlık Platformu, siyasi yelpazenin sağındaki ve solundaki, iktidardaki ve muhalefetteki tüm görüşleri hoşgörü ile bu platformun dışında bırakmaya ve sadece mesleki hakların saygınlığını yeniden tesis etmeye karar veren güçlü bir birlikteliktir. Ülkemizin yıllardır arzu ettiği sinerji ile sevgi ve saygı üretecek bir platformdur.

Sloganımız; sevgi bulaşıcıdır. Ordu’yu, şiddetin asla görülmediği, hekim dostu şehir yapmaya kararlıyız. Saygılarımla Kamuoyuna duyurulur.”