Ordu Üniversitesi, üniversite içindeki iddialarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı. Üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan’ın, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan hakkında “usulsüzlük ve yolsuzluk” iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından, üniversite yönetimi duruma açıklık getirdi.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yerel basın kuruluşlarının iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve üniversitenin tüm iş ve işlemlerinin devletin mevzuatına uygun olarak yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, kamuoyunu yanıltıcı ve kurumu zan altında bırakacak haberlerin etik dışı olduğu ve bu tür haberlerin yasal yaptırımlara tabi olduğu ifade edildi. Üniversite, tüm idari işlemlerinin milli güvenlik, yasal düzenlemeler ve kamu yararı hassasiyetiyle icra edildiğini ve bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı yerel basın kuruluşlarının haber sitelerinde ve bu kuruluşların sosyal medya hesaplarında yayınlanan kimi haberlerde, Ordu Üniversitesi ile ilgili olarak asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara yer verilmesi, kurumumuzun zan altında bırakılması nedeniyle, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle, Üniversitemizde gerçekleşen tüm iş ve işlemlerin Devletimizin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde tesis edildiğini altını çizerek vurguluyoruz. Söz konusu yerel basin kuruluşlarının, kimi yayınlarında yer verdikleri iddia, kamu kurumları arasında yapılan naklen atamalara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilen kurumlararası naklen atama işlemidir. İdarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde, başka bir kurumda görevde olan ve akademik kadroya atanma şartlarına haiz bir kamu görevlisinin, öğretim üyeliğine atanması kamu yararı ve devlet kadrolarının verimli kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Hal böyle iken bu yasal atamayı, usulsüz bir atama gibi göstererek, kişilere suç isnat edecek, kaba, gerçek dışı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan, haber hakkını ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler ile yayınlamak basın ahlakı ve sorumluluğu ile bağdaştırılamayacak, etik dışı bir hareket tarzıdır. İddia ve şayialar ile haber yapılamaz. Devletimize sadakatle, halkımızın hizmetinde eğitim-öğretim faaliyetine devam eden, ülkemize ve şehrimize katkı sağlamaya çalışan Ordu Üniversitesini yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışan bu tutumu şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Üniversitemizin her zaman, Anayasa ile kanuni düzenin amir hükümleri ve ilkeleri çerçevesinde, devletimizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğinin herkesçe bilinmesini arzu ediyoruz.
Bilindiği üzere, haber yapan kişi ve kuruluşlar, yasal sınırlara uymakla yükümlüdür. Haber hakkını aşan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde olan, kurumlar ya da kişiler hakkında somut bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı iddia veya isnatlar içeren, onların kişilik haklarını ihlal eden, onlar hakkında haksız şayia ve zan oluşturan haber yayınları birçok hukuki yaptırıma tabidir. Açıklanan nedenlerle, Üniversitemiz tüzel kişiliğine yönelik olarak, haber ve eleştiri sınırını aşarak yapılan söz konusu asılsız haberlere ilişkin olarak, bunların yayınlandıkları web ve sosyal medya hesaplarından derhal kaldırılmasını, bu basın duyurusunun aynı adreslerde aynı boyutlarda yayınlanmasını, aksi takdirde ilgili kuruluş ve sorumlu kişileri hakkında yasal takibatların başlatılması için gerekli başvuruların kurumumuzca en kısa surede yapılacağının, bu etik dışı davranışların takipçisi olacağımızın bilinmesini de istiyoruz.

Açıklanan durum nedeniyle, açıklamamız dışındaki asılsız isnatlara, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini; Üniversitemizin tüm idari iş ve işlemlerinin; milli güvenliğimiz, yasal düzenlemeler ve kamu yararı hassasiyetiyle icra edildiğinin bilinmesini, değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz."