Denizlerde ve İç Sularda Ticari ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 ve 5/2 Numaralı Tebliğler ile İlin iç sularında su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 1 Nisan'da başlıyor.

Ordu'da Balıkçılık Düzenlemeleri Şu Şekilde;

Ticari Avcılık

İlde iç sularında yıl boyunca ticari su ürünleri avcılığı yasaktır.

Yasak Dönemler

1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller, karabalık, kadife, siraz, tatlı su kefali (akarsular hariç) ve diğer türlerin avlanması yasaktır.

Yasaklanan Av Araçları

Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğneli küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme) gibi tuzaklar yasaktır.

Ağ Kullanımı yasak

Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

Yasaklı Maddeler

Patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin avcılıkta kullanımı yasaktır.

Arızalı Cihazla Avcılık Yasaklandı Arızalı Cihazla Avcılık Yasaklandı

Editör: Zeynep Telci