Toplantılarda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi hakkında bilgi verilerek, bayilerimizin sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan www.bku.tarim.gov.tr adresinde Bakanlıkça ruhsatlandırılan, tavsiye alan, ruhsat iptal edilen, firma ve isim değişikliği yapılan bitki koruma ürünleri ile teknik talimatlar ve teknik tavsiyelere ulaşılabileceği ile ilgili tüm bayilerimize eğitim verildi.

Ayrıca bitki koruma ürünleri bayilerine, Ordu’da görülen kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Haber merkezi

Editör: Soner Özdemir