Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ordu'da 2008 yılında 3,9 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2023 yılında 2,8'e düştü.

Türkiye'de son 15 yılda hanehalkı büyüklüğünde önemli bir düşüş yaşandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Ordu'da da gözlemlendi. 2008 yılında Ordu'da bir konutta ortalama 3,9 kişi yaşarken bu sayı 2023 yılında 2,8'e düştü.

Hanehalkı

TÜİK'in 2008-2023 yılları arasındaki verilerine göre Ordu'da hanehalkı ortalaması her yıl istikrarlı bir şekilde azaldı. 2008 yılında 3,9 olan ortalama 2009'da 3,8'e, 2010'da 3,7'ye, 2011'de 3,6'ya, 2012'de 3,4'e, 2013'te 3,3'e, 2014'te 3,2'ye, 2015'te 3,1'e, 2016'da 3,0'a, 2017'de 3,1'e, 2018'de 3,1'e ve 2023 yılında ise 2,8'e çıktı.

Ordu’nun Nüfusu Arttı İki Büyük İlçenin Nüfusu Düştü Ordu’nun Nüfusu Arttı İki Büyük İlçenin Nüfusu Düştü

Editör: Atakan Öztürk