Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere tarla faresi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tarla Faresinin tanımı ve yaşayışı

Tarla faresi genellikle tıknaz vücutlu, başı oldukça büyükçe, burnu basık ve kulakları kısadır. Kuyruk vücuda oranla kısa olup vücut uzunluğunun 1/5'i kadardır. Tarla fareleri 4-12 giriş deliği bulunan 10-70 cm derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşarlar. Genellikle geceleri faaliyettedirler. Dişileri her ay doğurma gücüne sahiptirler. Ancak yılda 4-6 doğum yaparlar ve her doğumda en çok 9, ortalama 5-6 yavru verirler.

 Tarla faresi delikleri

Tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar; 1- Beslenme deliği, 2- Toprak çıkarma deliği ve 3- Dışkılama deliğidir. Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Deliklere dikkatle bakıldığında toprak çıkarma deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır.

Tarla Faresi

Zarar Şekli:

Kültür bitkileri ile çayır mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini ayrıca meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yaparlar. Kayıp zarar yoğunluğuna bağlı olarak %100'e kadar ulaşabilir.

 Zararlı olduğu bitkiler:

Genelde tüm tarla, bahçe ve çayır mera bitkileri ile sebze ve meyvelerde zarar yapmaktadırlar. Ayrıca genç orman ağaçları başlıca konukçularıdır.

Doğal düşmanları

Doğal düşmanları kedi, köpek, tilki, sansar, baykuş, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlardır. Doğal dengenin bozulmadığı alanlarda tarla farelerini büyük ölçüde baskı altında tutarlar.

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele:

Mücadelesinde kültürel önlemlerin başında derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği gelmektedir. Nadas alanlarından gelecek olan farelerin geçişini engellemek için tarla kenarının derinden sürülerek bir şerit oluşturulması farenin buradan geçişini engelleyecektir. Mekanik mücadele ise, fare deliklerini su ile doldurma, kapan kullanmak sureti ile fareler öldürülebilir.

Kimyasal Mücadele Ne Zaman Yapılmalıdır?

Tarla faresi ile kimyasal mücadele iklim uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak en uygun zaman bölgemiz için Ocak-Şubat-Mart aylarıdır.

Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılmalıdır?

Bulaşık alanlarda 25 m2' de 5 işlek delik sayıldığında mücadeleye başlanmalıdır. Bu sayı bitki çeşidine ve uğranılan ürün kaybının fazla oluşuna göre değişebilir. Tarla faresi mücadelesinde Toplu Mücadele esas olduğundan, zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki sulama kanallarında bulunan işlek deliklerde ilaçlanmalıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe müdürlüklerinden temin edilebilecek olan çinko fosfürlü zehirli yemler işlek deliklere 3-5 adet gelecek şekilde delik ağzının iç kısmına tahta kaşık vs. ile el değmeden konulmalıdır. İlaçlı yem çocuklardan, hayvanlardan uzakta kilit altında tutulmalıdır. Haber merkezi

Editör: Soner Özdemir