Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilidir ve tarihsel olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı dönemine ait tarihi camiler ve medreseler de bu zengin geçmişin birer yansıması olarak karşımıza çıkar. İşte Ordu'da Osmanlı Dönemine Ait Tarihi Camiler ve Medreseler'in detaylı incelemesini sizler için derledik.

Eskipazar Camii:

Eskipazar Camii, Türkiye'nin Ordu ilinin Altınordu ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. Cami, Osmanlı dönemine ait önemli yapılarından biri olarak bilinir. İsmini bulunduğu bölge olan Eskipazar'dan alır. İnşa tarihi net olarak belirlenemese de genel olarak 17. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülmektedir.

Eskipazar Camii, tipik Osmanlı dönemi mimarisinin özelliklerini yansıtır. Taş işçiliği ve ahşap oyma detaylarıyla süslenmiş olan cami, dönemin estetik anlayışını yansıtan güzel bir örnektir. Caminin iç mekanı da geleneksel Osmanlı tarzında düzenlenmiştir.

Tarihi ve kültürel bir değere sahip olan Eskipazar Camii, Ordu ilinin tarihini ve mimari geçmişini anlamak için önemli bir kaynaktır. Caminin çevresindeki sokaklar ve yapılar da bölgenin tarihini yansıtan ögeler barındırabilir. Bu gibi tarihi yapılar, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeker ve şehrin zengin kültürel mirasını canlı tutmaya yardımcı olur.

Orta Camii:

Orta Camii, Türkiye'nin Ordu ilinin merkezi olan Altınordu ilçesinde bulunan önemli bir tarihi camidir. Ordu'nun en büyük ve önde gelen camilerinden biridir. Cami, 19. yüzyılın ortalarında, 1855-1856 yıllarında inşa edilmiştir. Adını bulunduğu bölge olan Orta Mahallesi'nden almaktadır.

Orta Camii, dönemin Osmanlı mimarisini yansıtan karakteristik özellikleri taşır. Büyük bir avlu etrafında şekillenen cami kompleksi, dini ibadetin yanı sıra sosyal etkileşimler için de kullanılan mekanları içerir. Cami binası, klasik Osmanlı tarzında tasarlanmış olup minaresi ve iç mekan süslemeleriyle zenginleştirilmiştir.

Caminin avlusunda mezar taşları, şadırvan ve diğer tarihi detaylar da bulunabilir. Orta Camii, Ordu ilinin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir yapıdır ve yerel halkın yanı sıra turistlerin de ilgisini çeker.

Ordu Ulu Camii:

Ordu Ulu Camii, Türkiye'nin Ordu ilinin merkezi olan Altınordu ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. Şehrin en büyük ve en tanınmış camilerinden biridir. Cami, Osmanlı dönemine ait bir yapının yerine inşa edilmiştir.

Ordu Ulu Camii'nin inşası 1865 yılında tamamlanmıştır. Cami, Osmanlı mimarisinin etkileyici özelliklerini taşıyan bir yapıdır. Klasik Osmanlı tarzında inşa edilmiş olan caminin mimarisi, dönemin estetik ve kültürel zevkini yansıtır. Geniş bir avlusu ve etrafındaki yapılarla birlikte cami kompleksi, dini ve sosyal etkinliklere hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.

Ordu Ulu Camii'nin iç mekanı da detaylı işlemelerle süslenmiştir. Özellikle mihrap, minber ve tavan süslemeleri gibi unsurlar, zanaatkârların maharetini gösteren detaylar arasındadır.

Caminin çevresi genellikle şehir merkezinin hareketli alanlarından biridir ve ziyaretçiler için ilgi çekici bir mekan sunar. Ordu Ulu Camii, hem yerel halkın ibadet yeridir hem de tarih ve kültür meraklıları için şehrin tarihini ve mirasını anlamak için önemli bir yapıdır.

Aziziye Yalı Camii:

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Aziziye Yalı Camii, Yığma inşa tekniği kullanılarak inşa edilen bu yapıda kesme taş ve moloz taş malzemeler kullanılmıştır. Cami, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Tarih kaynaklarına göre, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ahşap malzemeyle yapılan cami, zaman içinde ciddi şekilde yıprandı ve neredeyse yıkılmak üzereydi. Bunun üzerine Hicri 1310 (Miladi 1892/1893) yılında Kadızade Hasan Efendi tarafından kesme taş ve moloz taş kullanılarak yeniden inşa edildi. Caminin kuzeybatı köşesinde, kesme taş malzemeden yapılan tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Minarenin kuzey yönünde yuvarlak kemerli bir kapısı mevcuttur.

Yapının pencereleri dikdörtgen formda ve basık kemerlidir. Doğu ve batı cephelerinde çift sıra, güney cephesinde tek sıra, kuzey cephesinde ise üç sıra pencere yer almaktadır. Pencereler ahşap ve tek kanatlıdır. İç mekânın üst örtüsü düz ahşap tavan ile sağlanmıştır. Dışarıdan bakıldığında ise dört yönde eğimli bir çatı ile örtülüdür.

Harim bölümünün alt kotu namaz kılma alanı olarak kullanılıyor. Bu alana batı ve doğu cephelerinden giriş imkanı sağlanmıştır. Aynı seviyede kuzey cephede ise dört adet tek kanatlı, basık kemerli kapı bulunmaktadır. Bu alan günümüzde çay ocağı olarak işlev görmektedir. Harim bölümüne giriş, kuzey ve batı cephelerindeki açıklıklardan sağlanırken, kuzey cephedeki girişin üzerinde Arapça kitabesi ve caminin adının yazılı olduğu alınlık bulunmaktadır.

Giriş kapıları ahşap malzemeden yapılmış ve ahşap işçiliğiyle süslenmiştir. İç mekânda duvarlar sıvalıdır ve süslemeler bulunmamaktadır. Mihrap, taş malzemeden yapılmış ve basamaklı bir yapıya sahiptir. Minber ve vaaz kürsüsü ise ahşaptan yapılmıştır, ancak özgün nitelik taşımamaktadır. Kadınlar mahfili harim içinden doğuya yerleştirilen merdivenle ulaşılabilir şekildedir ve U planlıdır.

Yeni Mahalle Camii (Taş Mektep Camii):

Yeni Mahalle Camii, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. Ayrıca "Taş Mektep Camii" olarak da bilinir. Cami, Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biridir.

Yeni Mahalle Camii'nin inşa tarihi net olarak belirtilmese de genellikle 18. yüzyılın ortalarında veya sonlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Cami, Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.

"Taş Mektep" adıyla da anılan cami, bu ismi Ordu halkının yerel olarak verdiği bir isimdir. "Mektep" terimi, Osmanlı döneminde medrese veya eğitim kurumu anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle camiye "Taş Mektep Camii" denilmesi, caminin tarihsel ve kültürel geçmişine atıfta bulunabilir.

Yeni Mahalle Camii'nin mimarisi, taş işçiliği ve ahşap oyma detaylarıyla dikkat çeken güzel bir örnektir. İç mekan süslemeleri, Osmanlı dönemi tarzını yansıtır ve caminin tarihi dokusunu yansıtır.

Ordu'nun tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bu cami, hem ibadet hem de ziyaret amacıyla yerel halk ve turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Gölbaşı Camii:

Gölbaşı Camisi'nin minaresi, orijinal tasarımına dair herhangi bir veri içermemekteydi. Ancak 1939 yılında meydana gelen bir deprem, bu değerli minareyi yıkarak büyük bir kayba neden oldu. Minarenin kaybolmasıyla birlikte, cami çevresinde bulunan yıkılmış veya ayakta duran dönem camilerinin minare tipleri dikkate alınarak, minarenin yeniden inşası için kapsamlı bir proje geliştirildi.

Proje sürecinde, özellikle Ordu'nun Fatsa ilçesi ve diğer çevre ilçelerinde yer alan aynı döneme ait camilerin minareleri detaylı bir şekilde incelendi. Bu camilerin minareleri, Gölbaşı Camisi'nin minaresinin yeniden inşasında ilham kaynağı olarak kullanıldı. Proje, tarihi dokuya ve estetik değerlere uygun bir şekilde caminin minaresinin kaidesinden itibaren yeniden oluşturulmasını amaçladı.

Sonuç olarak, Gölbaşı Camisi'nin tarihi minaresi, 1939 depreminde yaşanan yıkımın ardından kaybedilmiş olsa da, yakın çevredeki dönem camilerinin minarelerinden alınan örnekler ve titiz bir çalışma ile bu önemli parça, aslına uygun bir biçimde tekrar hayata geçirildi.