Yeni eğitim düzenlemeleri ile birlikte, ortalama ile geçen öğrencilerin sorumluluk sınavına girip girmeyeceği merak ediliyor. 2024 yılında bu konuda ne gibi değişiklikler olacak? Detayları haberimizde..

Ortalama ile Geçmek Nedir

Ortalama ile geçmek, lise ve ortaokullarda öğrencilerin bir üst sınıfa geçişini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, öğrencinin yıl sonu karnesindeki not ortalamasının 50 veya üzerinde olması durumunda, bazı derslerden düşük not alsa bile sınıfı geçmesi mümkündür.

Ortalama ile Geçmenin Şartları

 1. Karne Ortalaması: Öğrencinin yıl sonu karnesindeki tüm ders notlarının ortalaması en az 50 olmalıdır. Bu ortalama, öğrencinin tüm derslerden aldığı yıl sonu puanlarının toplanıp ders sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

 2. Zayıf Notlar: Öğrencinin birden fazla dersinde zayıf not (50'nin altında) olması, ortalama ile geçmesine engel değildir. Önemli olan, genel ortalamanın 50 ve üzerinde olmasıdır.

 3. Telafi Sınavları: Bazı okullarda, öğrencinin karne ortalaması 50'nin altında olsa bile, telafi sınavlarına girerek notlarını yükseltme ve böylece ortalama ile geçme imkanı sağlanabilir.

Ortalama ile Geçmenin Avantajları

 1. Ders Tekrarından Kurtulma: Öğrenciler, düşük not aldıkları dersleri tekrar etmek zorunda kalmazlar ve bu sayede aynı konuları tekrar tekrar çalışmak zorunda kalmazlar.

 2. Müfredatta İlerleme: Bir üst sınıfa geçerek, müfredat gereği öğrenilmesi gereken konularda ilerleme kaydedilir. Bu, öğrencinin eğitim hayatında sürekli bir ilerleme sağlamasına yardımcı olur.

 3. Zaman Kazanma: Öğrenciler, sınıf tekrarı yapmadıkları için eğitim hayatlarında zaman kazanırlar ve akranlarıyla birlikte aynı seviyede devam edebilirler.

Ortalama ile Geçmenin Dezavantajları

 1. Eksik Bilgi: Zayıf not alınan derslerdeki eksiklikler giderilmediği için öğrencinin bu derslerdeki bilgi ve becerileri tam olarak gelişmeyebilir.

 2. Gelecek Zorlukları: Bir üst sınıfa geçildiğinde, önceki yıllardan gelen eksiklikler, yeni konuları anlamada zorluk yaratabilir. Bu durum, öğrencinin akademik performansını olumsuz etkileyebilir.

 3. Eğitim ve İş Hayatı: Gelecekte, eğitim ve iş hayatında bu eksiklikler dezavantaja dönüşebilir. Özellikle, yükseköğrenim veya iş başvurularında bu eksiklikler öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Ortalama ile geçmek, öğrencilerin sorumluluk sınavlarına girmeden bir üst sınıfa geçmelerini sağlayan bir sistemdir. Ancak, bu sistemin bazı dezavantajları olduğu unutulmamalıdır. Öğrenciler, eksik kaldıkları derslerde kendilerini geliştirmek için ek çaba harcamalı ve bu eksiklikleri tamamlamak için gerekli adımları atmalıdır. Uzun vadede, bu eksikliklerin giderilmesi, öğrencinin akademik ve profesyonel hayatında daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Ortalama ile geçmenin avantaj ve dezavantajlarını iyi değerlendirerek, bu sistemin sunduğu fırsatları ve olası riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ortalama ile Geçince Sorumluluk Sınavına Giriliyor Mu 2024

2024 yılında öğrencilerin sınıf geçme ve sorumluluk sınavlarına girme durumu, belirli kriterlere göre düzenlenmiştir. Bu kriterler, öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamaları ve bazı derslerdeki performanslarına dayanmaktadır. İşte bu konuda detaylı bir açıklama:

Sınıf Geçme Şartları

Öğrencilerin sınıfı geçmeleri için yıl sonu başarı ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir. Eğer bir öğrencinin tüm derslerinin yıl sonu ortalaması 50 ve üzerinde ise, bu öğrenci sınıfı doğrudan geçer ve sorumluluk sınavına girmez.

Sorumluluk Sınavları

Yıl sonu ortalaması 50'nin altında kalan dersler için sorumluluk sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlar, öğrencinin eksik olduğu konularda kendini geliştirmesi ve başarısını artırması için bir fırsat sunar. Ancak, genel ortalaması 50 ve üzerinde olan öğrenciler, tüm derslerinin ortalaması 50'nin altında kalmadığı sürece sorumluluk sınavına girmeye ihtiyaç duymaz.

Genel Ortalama ile Sınıf Geçme

Bir öğrencinin genel ortalaması 50 ve üzerindeyse, bazı derslerde düşük notlar almış olsa bile sınıfı geçebilir. Bu durumda, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan dersler için sorumluluk sınavına girme zorunluluğu doğmaz. Ancak, bu geçerlilik bazı istisnalar içermektedir.

Özel Durumlar ve İstisnalar

 • Baraj Dersleri: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih gibi bazı derslerde baraj uygulaması bulunmaktadır. Bu derslerde yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan öğrenciler, genel ortalamaları 50'nin üzerinde olsa bile bu derslerden başarısız sayılırlar ve sorumluluk sınavına girmek zorunda kalırlar.

 • Sınavlara Girmeme: Eğer öğrenci, herhangi bir dersin sınavına katılmamışsa, bu ders başarısız kabul edilir ve sorumluluk sınavına girme zorunluluğu doğar. Bu durum, öğrencinin genel ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun geçerlidir.

 • Performans Ödevleri: Bazı derslerde performans ödevleri, öğrencinin not ortalamasında önemli bir yer tutar. Eğer öğrenci bu ödevleri tamamlamamışsa, bu durum o dersin not ortalamasını olumsuz etkiler ve öğrencinin sorumluluk sınavına girme zorunluluğu doğabilir.

Öğrencilerin başarılı bir şekilde sınıf geçmeleri ve sorumluluk sınavlarından muaf olmaları için, tüm derslerinin yıl sonu ortalamasının en az 50 olması önemlidir. Ancak, baraj derslerinde özel kuralların uygulanması ve sınavlara katılımın gerekliliği gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Performans ödevlerinin de ders başarısında önemli bir yer tuttuğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin bu kriterlere dikkat etmeleri, akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynar.

Editör: Deniz İnal