10 Kasım 1974 tarihinde Nazilli, Aydın’da doğan Övgün Ahmet Ercan aslen Selanikli. 1960-1963 yılları arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördükten sonra 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde, yüksek lisansını 1973’te Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde tamamlayan Ercan, 1975 yılında Colorado Madencilik Okulu'nda doktorasını tamamladı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev alırken 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011 yılında ise Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları arkeojeofizik ve Türk Dili araştırmaları ile ilgili alanında çalışmalar yürüten Övgün Ahmet Ercan, bilim insanı ve yüksek jeofizik mühendisi ünvanlarına sahip. Ercan, 1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanındı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı olan deprem uzmanı Ercan, 1983'te özel bir kuruluş olan Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu’nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yaptı. 2010 yılına gelindiğinde Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanırken 2011-2012 yılında TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

Övgün Ahmet Ercan’ın Aldığı Ödül Ve Burslardan Bazıları:

övgün ara foto

·         T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu

·         TÜBİTAK Post Doktora Bursu

·         Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği)

·         Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği)

·         Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği)

·         Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri)

Övgün Ahmet Ercan’ın Bitirdiği Bazı Çalışmalar

·         Türkiye İle İstanbul Deprem Bölgelendirme Haritası

·         Türkiye Kafkasyası Petrol Alanları Buluşu

·         Germencik Jeotermal Alanı Keşfi (MTA ile birlikte)

·         İller Bankası Trakya Su Aramaları

·         Uşak Yöresi Altın Aramaları

·         İstanbul Metrosu Güzergâh Çalışmaları

·         Marmara Bölgesi Sarsıntı Bölgelendirmesi

·         Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi, İskenderun İskelesi Deniz Jeofiziği(sismik) Araştırmaları

Övgün Ahmet Ercan’ın Yayınladığı Bazı Kitaplar

·         Marmara'da Deprem

·         Depremin Olacağı Nasıl Bilinir?

·         İstanbul'da Depreme Çare

·         Türkiye ile İstanbul'da Depreme Çözüm

·         Depremle Baş Etme Kuralları

·         Soma Kıyımı

Övgün Ahmet Ercan 7 Büyüklüğündeki Depremi Hangi İlde Bekliyor?

deprem foto

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkâri’yi işaret ederek yıkıcı depremlerin olacağına dair uyarıda bulundu. Ercan “Bu bölge 6.5 olabilir, 7.3 veya 7 büyüklüğünde, en geç 2040'lı ve 2055'li yıllarda yıkıcı bir deprem daha görecektir.” dedi.

Ordu'da Deprem Riski: Yenilenmiş Fay Hattı Haritası Açıklandı, Hangi İlçeler Tehlike Altında? Ordu'da Deprem Riski: Yenilenmiş Fay Hattı Haritası Açıklandı, Hangi İlçeler Tehlike Altında?

Editör: Merve Tepecik