Yönetmeliğe yapılan ilk değişiklikle, özel hastanelerde hekim kadrosu sınırı yüzde 20'den üçte birine çıkarıldı. Bu değişiklikle, özel hastanelerin daha fazla hekimle sözleşme yapabilmesi ve hastalara daha geniş bir yelpazede hizmet sunması mümkün olacak.

hastane-4

Yapılan ikinci değişiklikle, özel hastanelere sağlık raporu düzenleme yetkisi genişletildi. Buna göre, özel hastaneler tedavi ettiği hastaların istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını düzenleyebilecek.

Bakanlığın özel hastanelere sağlık raporu düzenleme yetkisi vermesi, hastaların sağlık raporlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Atakan Öztürk

Editör: Atakan Öztürk