Pembe Tezkere kimlere verilir şartları nelerdir nasıl anlaşılır? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Pembe Tezkere Nedir

Pembe tezkere, Türkiye'de zorunlu askerlik hizmeti yapmaktan muaf tutulan kişilere verilen bir belgedir. Bu belge, askerliğe elverişsiz olduğu anlamına gelen "Askerliğe Elverişli Değildir" raporuna verilen bir isimdir.

Pembe tezkere, Türkiye'de zorunlu askerlik hizmeti gören kişilerin yaklaşık %1'ine verilmektedir. Bu belge, genellikle aşağıdaki durumlarda verilir:

 • Cinsel kimlik ve yönelim bozukluğu
 • Ruhsal ve bedensel hastalıklar
 • Engellilik
 • Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel teşkil edecek özel durumlar

Pembe tezkere almak için, askerlik çağına gelmiş kişilerin öncelikle bir sağlık kuruluna başvurması gerekmektedir. Sağlık kurulu, kişinin askerliğe elverişli olup olmadığını değerlendirerek bir rapor düzenler. Bu rapor, "Askerliğe Elverişli Değildir" şeklinde düzenlenirse, kişiye pembe tezkere verilir.

Pembe tezkere alan kişiler, zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulur. Ancak, bu kişiler, askerlik hizmetini yerine getirmeye engel teşkil etmeyen özel durumlara sahiplerse, askerlik hizmetini yerine getirmeden çeşitli muafiyetlerden yararlanabilirler.

Pembe tezkere, Türkiye'de LGBTİ+ bireyler için önemli bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu belge, LGBTİ+ bireylerin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmalarını ve toplumda eşit haklara sahip olmalarını sağlamaktadır.

Pembe tezkerenin pembe renginin nereden geldiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bu belgenin genellikle pembe renkli bir kağıda basılması nedeniyle bu isimle anıldığı düşünülmektedir.

Pembe Tezkere Alma Şartları

Pembe Tezkere Alma Şartları

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre, pembe tezkere almak için aşağıdaki şartlardan birinin varlığı gerekir:

 • Cinsel kimlik ve yönelim bozukluğu: TSK, cinsel kimlik ve yönelim bozukluğunu "cinsel kimlik ve davranış bozukluğu" olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, eşcinsel veya trans bireyler, askerliğe elverişli değildir raporu alarak pembe tezkere alabilirler. 
 • Ruhsal ve bedensel hastalıklar: TSK, bazı ruhsal ve bedensel hastalıkları askerliğe elverişli değildir olarak değerlendirmektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:
  • Ruhsal hastalıklar: Şizofreni, bipolar bozukluk, ağır depresyon, kişilik bozuklukları
  • Bedensel hastalıklar: Kalp hastalığı, kanser, kronik böbrek hastalığı, diyabet, akıl hastalığı 
 • Engellilik: TSK, bazı engelleri askerliğe elverişli değildir olarak değerlendirmektedir. Bu engeller, kişinin askerlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edecek düzeyde olmalıdır. 
 • Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel teşkil edecek özel durumlar: TSK, bazı özel durumları da askerliğe elverişli değildir olarak değerlendirmektedir. Bu durumlar, kişinin askerlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edecek düzeyde olmalıdır. Bu durumlara örnek olarak, yurt dışında yaşamak, öğrenim görmek, ebeveynlerin tek çocuğu olmak, tek sığınak sahibi olmak verilebilir.

Pembe Tezkere Alma Süreci

Pembe tezkere almak için öncelikle bir askerlik şubesine başvurulması gerekir. Askerlik şubesi, kişinin askerlik çağına gelmiş olup olmadığını kontrol eder. Askerlik çağına gelmiş kişiler, sağlık kuruluna sevk edilir.

Sağlık kurulu, kişinin askerliğe elverişli olup olmadığını değerlendirerek bir rapor düzenler. Bu rapor, "Askerliğe Elverişli Değildir" şeklinde düzenlenirse, kişiye pembe tezkere verilir.

Pembe tezkere almak için başvuru yapan kişilerin, aşağıdaki belgeleri askerlik şubesine sunması gerekir:

 • Nüfus cüzdanı
 • Askerlik şubesine sevk belgesi
 • Psikiyatri ve ortopedi uzmanlarından alınmış raporlar

Pembe tezkere alma süreci, yaklaşık 1 ay sürmektedir.

Editör: Haber Merkezi