banner75
Mükerrem Türe
Mükerrem Türe
Yazarın Makaleleri
YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİNDE CHP VİZYONU
Elimdeki imkanlar içinde yeni dünya düzenini anlamaya ve analiz etmeye çalışıyorum. Alt yapım ve bilgi birikimim içinde yürüttüğüm çalışmalarından çıkardığım sonuçlar. 1-Dünya sanayi makina ve teçhizat teknolojisi ,dijital teknoloji...
LİBERAL SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ HIZLANIRKEN GELEN YENİ DÜNYA DÜZENİ
Emperyalist güçler dünya ekonomilerini liberal sistem içinde yönetiyorlar.Reel sektörün üretime dayalı kalkınmanın ,tüketime dayalı finansa dayalı kalkınmanın hayat bulması siste midir.Daha doğrusu dünyada elde edilen kazançtan finans...
ÜLKENİN SORUNU SOSYOLOJİK
Bireylerin sosyolojik yapısı siyasetin yönetim anlayışında ve uygulamasında kendini ifade eder. Seçme ve seçilme hakkına sahip olan bireylerin sosyolojileri iktidarı belirler. Sosyoloji insanın davranış biçimlerini inceleyen bilimdir.İnsan...
OLMADI CHP YÖNETİCİSİ
CHP sözcüsü Engin Altay sabah konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşunu Çanakkale savaşının kazanılmasına bağladı. Bu söylem Doğru değil CHP yönetimi. Altay'ın ekonomide söyledikleri doğruları hayranlıkla ve zevkle izliyorum ve takdir...
EMPERYALİZMİN GÜCÜ DOLAR
Emperyalist güçler dolar üzerinden tüm dünya devletlerini faiz eliyle sömürüyor.Üretmeden tüketime zorluyor.Bütün dünyada devletler içindeki emperyalist iş birlikçileri zenginliklerine zenginlik katarken halkın büyük çoğunluğu yoksullaşıyor,fakirleşiyor....
SİYASİ ANALİST VE SAPTAMALAR
 Ülke seçime giderken iktidar ve muhalefetin seçmen güç kaynaklarını nasıl etki alanına çekeceği mücadelesi hızla devam eden süreci yaşamaktayız. İktidar devleti yönetme imkanını elinde bulundurma yetisi içinde seçmeni devlet gücünü...
NOLİBERALİZM SONUNU HAZIRLIYOR
Kapitalist sistem içinde tekelleşen burcuvazi zaman içinde liberalizm sistemi ile dünya ekonomisini yönetir oldu.Önce sanayide tekelleşen burcuvazi ,sonra finansman üzerinde de tekelleşince dünyadaki bütün üretim ve tüketim alanlarına girdi.En...
HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR
Türk halkının yaşamı içinde karşılaştığı temel gerçeği alim gücünün her geçen gün düşmesi. Görünen o ki yakın zamanda bu gidiş devam edecek.Türk halkı daha da yoksullaşacak. Türk halkı Geçtiğimiz seçimde büyük bir çoğunlukla...
ORTANIN SOLU VE İSMET İNÖNÜ
İkinci dünya savaşı Avrupa faşizminin ,Sovyetler birliği sosyalizmi arasında üstünlük sağlama çabasının sonucu olarak gerçekleşmiş.Sovyetler birliği savaşı kazanarak ,Avrupa faşizmini sonlandırmıştır.Amerika Japanon savaşı galibiyeti...
BÜTÜN CANLININ ÖNCELİĞİ GIDA
İnsan odaklı dünyada yaşayan tüm canlı yaşayabilmesi için gıdaya muhtaç.Gıda toprak demek. Bütün yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz hava toprağa bağlı.Havayı teizleyen bitki örtüsü aynı zamanda tüm canlının gıda tüketimini gideriyor.Suyu...
ENPERYALİST SİSTEM İÇİNDE SÜRDÜRÜLEN EKONOMİK SORUNLAR ,SİSTEM İÇİNDE KALINARAK NASIL ÇÖZÜLECEK.
Ülkemizin ekonomik sorunlarının özüne baktığımızda karşımıza emperyalist güçlerin doymayan kazançları ve çıkarlarını görüyoruz.Ne yazık ki Atatürk Cumhuriyeti emperyalizme karşı verdiği ekonomik,sosyal ve siyasi bağımsızlığını...
CUMHURİYETÇİLER KAZANINCA HALK NEFES ALACAK
Atatürk cumhuriyeti batılı olmak adına kurmuştur.Batılı olmak bilimi ve ahlakı öne alarak demokrasi içinde ülkenin yönetilmesidir.Batı uygarlığı yüz yılların birikimi sonunda Kapitalist sistem içinde bilimi ve ahlakı öne alan demokrasiye...
OYUNCULAR HER ZAMAN OLACAK?
İnsan hayatında eğlence, üzülme, sevinç, kaçınılmazdır. Önemli olan o anı yaşarken duygularını kontrol edebilmektir. Gerçeklikten kopmamaktır. Günümüzde insan iş hayatının dışında genellikle ya televizyon, ya da akıllı telefonla...
ULUSAL DEVLET OLMANIN ÖZÜ YURTTAŞ VATANDAŞ OLMAKTIR.
Kapitalist sistem milliyetçiliği öne çıkarmış ,bunun sonucu olarak ulus devletler kurulmuş.Dünya halkları ulus devletler tarafından yönetilir olmuştur.Atatürk Türkiye Cumhuriyetini ulus devlet olarak inşa etmiştir. Ulus devletin özünde...
DEMOKRASİNİN ÖZÜ LAİK YAŞAMAKTIR
Dünyada ve ülkemizde çeşitli dinlere ve mezheplere inanan halklar var olduğunu biliyoruz. Ülkemizde Kuran'a, İncil'e, Tevrat'a ve diğer dinlere inanan Türk halkı olduğu gibi inancı olmayanlarda vardır. İnandığı dinin mezhep...
ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ
Dünyada üretim ve tüketim ilişkileri tüm insanlığın ekonomik,sosyal ve siyasi ilişkilerini şekillendiriyor.İnsanlık ben istediğim için oldu dediği yaşam öyküsünü ,üretim ve tüketim ilişkileri istediği için yaptığının farkına...
DÜNYA İNSANLIĞI NASIL YÖNETİLİYOR.
Dünya insanlığı nasıl yönetiliyor sorusuna yıllardır cevap arıyorum. Aldığım cevaplar ile bir sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Görünen, siyasal sistem değişik rejimler altında yönetilen tüm insanlığı etkisi altında tutuyor. Kendine...
BÜYÜK ŞEHİR OLMANIN BEDELİNİ Mİ ÖDÜYORUZ
Ordu belediyesi büyük şehir olunca hizmet alımında uçacak algısı, hizmet yapılmıyor algısına dönüşüyor. Her geçen gün köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanlarına gelen hizmette düşüş olmaktadır. Halkın yaşamını kolaylaştıran...
HALKÇILIK
Türk milletinin günümüzde yaşayan toplumuna halk deniyor. Atatürk altı ok içinde ifade ettiği halkçılık doğru anlaşılmalı ve yaşanmalıdır. Millet olarak yaşamanın devamı halkçılıktan geçmektedir. Türk halkını, dini ve ırk arayışında...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HALKINA HAKARET ETMEYE İMAMIN HAKKI VE YETKİSİ YOKTUR.
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra halkın ibadet haklarını korumak ve yaşatmak için kurulan Diyanet İşleri başkanlığına bağlı camide halkın önüne geçmiş imam görev ve yetkisini aşarak Cumhuriyet kurucularına zalim ve kafir diyerek...
19 MAYISTA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞÜN HEDEFİ
Osmanlı imparatorluğunun emperyalist güçler tarafından işgal edilmesini içine sindiremeyen başta Atatürk ve vatansever arkadaşları 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Anadolu da var olan vatanseverlerle buluşması ile başlayan mücadele,...
SEÇMEN GÜVENMEK İSTER
Türkiyenin içinde bulunduğu dönem ittifaklar içinde seçime gitme zorunluluğunu ortaya koyuyor.Siyasi parti yönetimlerinin var olmuş iki ittifakın birinin içinde yer almalarını zorunlu hale getirmiş durumda.Cumhur ittifakının siyasi parti yönetimleri...
BEN DUYGUSUNU TATMİN ETMEKLE MUTLU OLDUĞUMUZU ZANNEDİYORUZ
Kendimiz ve çevremizde yaşayan insanlar büyük bir mücadele vererek mutluluk peşinde koşuyoruz.Bir türlü mutlu olamıyoruz.Ben olmaktan biz olmaya geçemediğimiz sürece de mutluluğu yakalamayacağız. İçinde yaşadığımız kapitalist sistem...
GÜÇ VERİLİR; ALINIR
Hiçbir güç yoktur ki devamlı sürsün. Zaman içinde gelişen süreç şartları değiştirir. Güç zayıflamaya başlar ve sona erer. Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatında siyasi partilere Türk halkı güç vermiştir. Değişen şartlar gücün geri...
ÜLKEYE YENİ UFUK AÇILMALI
Dünya emperyalizmi yeni düzenini kurarken,ülkemiz bu kurulan düzenin neresinde olcak.Ne kadar katkıda bulunacak.Yönetim kadrolarının içinde yer bulabilecek mi. Ülkemizin sanayiden tarıma,teknolojiden hizmet sektörüne emperyalizm ile ortaklık...
HALK EKMEK PEŞİNDE, İKTİDAR ANAYASA İSTİYOR
Halk ekonomik kriz ve virüs krizi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İş yeri kapalı esnaf, günde üç saat dışarı çıkabilen altmış beş yaş üzeri, okulu kapalı öğrenci, askeri ücretle çalışan işçi, yoksulluk altında yaşayan...
GÜNEŞİN BATMADIĞI EMPERYALİZM-2
Emperyalizm yönetim biçimini sanayi ve teknolojinin geldiği noktaya göre gerçekleştiriyor.İnsan gücüne dayalı dönemde kapitalist, makine gücüne dayalı dönemde emperyalist sistem içinde sömürüsüne devam ediyor.Bu yönetimler içinde sosyal,ekonomik...
GÜNEŞİN BATMADIĞI EMPERYALİZM DÜNYAYI YÖNETİYOR
Emperyalizm Dünyayı batısından-doğusuna,kuzeyinden-güneyine var olan bütün devletlerin iktidarları eliyle yönetiyor.Kendine hizmet etmekte sıkıntı yaratan iktidarları ya darbe ,yada sandıkla değiştiriyor. Varlığını iktidarların arkasında...
SONUÇTA TOPLUM ZARAR GÖRÜYOR
Devletin yönetim kadrolarında bulunanlar aklı ve duyguyu beraber kullanmayı öne çıkarmakta özen göstermelidir. İnsan olmanın temel özelliği duygusal olmaktır.İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikte budur.Duygu güzel-çirkin,sevmek-sevmemek,kindar-hoşgörü,inanç,mezhep,ırk,milliyet...
SİYASET EVRİMİNİ SÜRDÜRÜYOR
Feodal sistemin Kapitalist sisteme dönüşüm evrimi hızla sürerken başı dönen uluslar tedavi olmak için hastane arıyorlar.Hastane ararken de seçici olmaya çalışıyorlar.Tedavi olmaya inandıkları hastaneye girecekler.Tedavi olacaklar.Hastane...
POLİTİKA ACIMASIZDIR
Siyaset bilime dayalı ,Felsefe kökenlidir,sistemler arası tercih üzerine yapılır. Politika tercih edilen sistemin yönetilme sürecidir. Dünyada felsefe kökenli ,ya kapitalizm ,ya da sosyalizm sistemi ulus devletler tarafından tercih edilerek politika...
CUMHURİYET
Cumhuriyet feodal sistemin,,kapitalist sisteme dönüşümünün başlangıcıdır.İmparatorluktan,ulus devlete geçişin adıdır.Ümmet halkın yurttaş vatandaşa dönüşmesidir.Bağımsızlık,özgürlük ve adaletin kurumlaşmasıdır.Kimsesizlere...
KAPILASİT SİSTEMİN KURALLARINA UYMAYANLAR SÖMÜRGE OLURLAR
Feodal sistemin kuralları uygulanırken ortaya çıkan makine üretim ve tüketim ilişkilerini yavaş yavaş değiştirmesi sonunda sanayileşme yeni kuralları da oluşturmaya başladı.1789 Fransız devrimi ile dünya insanı kapitalist sistemle tanışmaya...
FINDIK ÜZERİNDEN KARADENİZ TOPRAKLARI YABANCILARA MI KİRALANIYOR
Türkiye sınırlarında sorunsuz olarak kalan Karadeniz sınırları sorunlu sınır haline mi getirilmek isteniyor.Karadeniz sınırlarının da sorunlu hale gelmesi ,tüm sınırların sorunlu olması demektir.Türk ordusu dört cephede güvenliği korumada...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HALK PARTİSİ
Osmanlı imparatorluğunun Anadolu da kalan toprakları üzerinde yarı işgal altında yaşayan halkın Atatürk liderliğinde kazandığı istiklal savaşı sonunda kurulan yeni devlet CUMHURİYET yönetimini seçmiş. Cumhuriyetin kurumlarını kurarak...
AKILI KULLANAN İNSAN OLUNCA DOĞA NE YAPSIN
İnsan yaşamını doğa var olduğu sürece devam ettirir.İnsan aklını kullanarak doğanın kendisine sunduğu nimetlerden faydalanır.Doğanın temel nimetleri Güneş,su,hava ve topraktır.Yediğimiz ,içtiğimiz,giydiğimiz ve kulandığımız tüm...

banner74