Mükerrem Türe
Mükerrem Türe
Yazarın Makaleleri
OYUNCULAR HER ZAMAN OLACAK?
İnsan hayatında eğlence, üzülme, sevinç, kaçınılmazdır. Önemli olan o anı yaşarken duygularını kontrol edebilmektir. Gerçeklikten kopmamaktır. Günümüzde insan iş hayatının dışında genellikle ya televizyon, ya da akıllı telefonla...
ULUSAL DEVLET OLMANIN ÖZÜ YURTTAŞ VATANDAŞ OLMAKTIR.
Kapitalist sistem milliyetçiliği öne çıkarmış ,bunun sonucu olarak ulus devletler kurulmuş.Dünya halkları ulus devletler tarafından yönetilir olmuştur.Atatürk Türkiye Cumhuriyetini ulus devlet olarak inşa etmiştir. Ulus devletin özünde...
DEMOKRASİNİN ÖZÜ LAİK YAŞAMAKTIR
Dünyada ve ülkemizde çeşitli dinlere ve mezheplere inanan halklar var olduğunu biliyoruz. Ülkemizde Kuran'a, İncil'e, Tevrat'a ve diğer dinlere inanan Türk halkı olduğu gibi inancı olmayanlarda vardır. İnandığı dinin mezhep...
ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ
Dünyada üretim ve tüketim ilişkileri tüm insanlığın ekonomik,sosyal ve siyasi ilişkilerini şekillendiriyor.İnsanlık ben istediğim için oldu dediği yaşam öyküsünü ,üretim ve tüketim ilişkileri istediği için yaptığının farkına...
DÜNYA İNSANLIĞI NASIL YÖNETİLİYOR.
Dünya insanlığı nasıl yönetiliyor sorusuna yıllardır cevap arıyorum. Aldığım cevaplar ile bir sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Görünen, siyasal sistem değişik rejimler altında yönetilen tüm insanlığı etkisi altında tutuyor. Kendine...
BÜYÜK ŞEHİR OLMANIN BEDELİNİ Mİ ÖDÜYORUZ
Ordu belediyesi büyük şehir olunca hizmet alımında uçacak algısı, hizmet yapılmıyor algısına dönüşüyor. Her geçen gün köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanlarına gelen hizmette düşüş olmaktadır. Halkın yaşamını kolaylaştıran...
HALKÇILIK
Türk milletinin günümüzde yaşayan toplumuna halk deniyor. Atatürk altı ok içinde ifade ettiği halkçılık doğru anlaşılmalı ve yaşanmalıdır. Millet olarak yaşamanın devamı halkçılıktan geçmektedir. Türk halkını, dini ve ırk arayışında...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HALKINA HAKARET ETMEYE İMAMIN HAKKI VE YETKİSİ YOKTUR.
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra halkın ibadet haklarını korumak ve yaşatmak için kurulan Diyanet İşleri başkanlığına bağlı camide halkın önüne geçmiş imam görev ve yetkisini aşarak Cumhuriyet kurucularına zalim ve kafir diyerek...
19 MAYISTA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞÜN HEDEFİ
Osmanlı imparatorluğunun emperyalist güçler tarafından işgal edilmesini içine sindiremeyen başta Atatürk ve vatansever arkadaşları 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Anadolu da var olan vatanseverlerle buluşması ile başlayan mücadele,...
SEÇMEN GÜVENMEK İSTER
Türkiyenin içinde bulunduğu dönem ittifaklar içinde seçime gitme zorunluluğunu ortaya koyuyor.Siyasi parti yönetimlerinin var olmuş iki ittifakın birinin içinde yer almalarını zorunlu hale getirmiş durumda.Cumhur ittifakının siyasi parti yönetimleri...
BEN DUYGUSUNU TATMİN ETMEKLE MUTLU OLDUĞUMUZU ZANNEDİYORUZ
Kendimiz ve çevremizde yaşayan insanlar büyük bir mücadele vererek mutluluk peşinde koşuyoruz.Bir türlü mutlu olamıyoruz.Ben olmaktan biz olmaya geçemediğimiz sürece de mutluluğu yakalamayacağız. İçinde yaşadığımız kapitalist sistem...
GÜÇ VERİLİR; ALINIR
Hiçbir güç yoktur ki devamlı sürsün. Zaman içinde gelişen süreç şartları değiştirir. Güç zayıflamaya başlar ve sona erer. Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatında siyasi partilere Türk halkı güç vermiştir. Değişen şartlar gücün geri...
ÜLKEYE YENİ UFUK AÇILMALI
Dünya emperyalizmi yeni düzenini kurarken,ülkemiz bu kurulan düzenin neresinde olcak.Ne kadar katkıda bulunacak.Yönetim kadrolarının içinde yer bulabilecek mi. Ülkemizin sanayiden tarıma,teknolojiden hizmet sektörüne emperyalizm ile ortaklık...
HALK EKMEK PEŞİNDE, İKTİDAR ANAYASA İSTİYOR
Halk ekonomik kriz ve virüs krizi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İş yeri kapalı esnaf, günde üç saat dışarı çıkabilen altmış beş yaş üzeri, okulu kapalı öğrenci, askeri ücretle çalışan işçi, yoksulluk altında yaşayan...
GÜNEŞİN BATMADIĞI EMPERYALİZM-2
Emperyalizm yönetim biçimini sanayi ve teknolojinin geldiği noktaya göre gerçekleştiriyor.İnsan gücüne dayalı dönemde kapitalist, makine gücüne dayalı dönemde emperyalist sistem içinde sömürüsüne devam ediyor.Bu yönetimler içinde sosyal,ekonomik...
GÜNEŞİN BATMADIĞI EMPERYALİZM DÜNYAYI YÖNETİYOR
Emperyalizm Dünyayı batısından-doğusuna,kuzeyinden-güneyine var olan bütün devletlerin iktidarları eliyle yönetiyor.Kendine hizmet etmekte sıkıntı yaratan iktidarları ya darbe ,yada sandıkla değiştiriyor. Varlığını iktidarların arkasında...
SONUÇTA TOPLUM ZARAR GÖRÜYOR
Devletin yönetim kadrolarında bulunanlar aklı ve duyguyu beraber kullanmayı öne çıkarmakta özen göstermelidir. İnsan olmanın temel özelliği duygusal olmaktır.İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikte budur.Duygu güzel-çirkin,sevmek-sevmemek,kindar-hoşgörü,inanç,mezhep,ırk,milliyet...
SİYASET EVRİMİNİ SÜRDÜRÜYOR
Feodal sistemin Kapitalist sisteme dönüşüm evrimi hızla sürerken başı dönen uluslar tedavi olmak için hastane arıyorlar.Hastane ararken de seçici olmaya çalışıyorlar.Tedavi olmaya inandıkları hastaneye girecekler.Tedavi olacaklar.Hastane...
POLİTİKA ACIMASIZDIR
Siyaset bilime dayalı ,Felsefe kökenlidir,sistemler arası tercih üzerine yapılır. Politika tercih edilen sistemin yönetilme sürecidir. Dünyada felsefe kökenli ,ya kapitalizm ,ya da sosyalizm sistemi ulus devletler tarafından tercih edilerek politika...
CUMHURİYET
Cumhuriyet feodal sistemin,,kapitalist sisteme dönüşümünün başlangıcıdır.İmparatorluktan,ulus devlete geçişin adıdır.Ümmet halkın yurttaş vatandaşa dönüşmesidir.Bağımsızlık,özgürlük ve adaletin kurumlaşmasıdır.Kimsesizlere...
KAPILASİT SİSTEMİN KURALLARINA UYMAYANLAR SÖMÜRGE OLURLAR
Feodal sistemin kuralları uygulanırken ortaya çıkan makine üretim ve tüketim ilişkilerini yavaş yavaş değiştirmesi sonunda sanayileşme yeni kuralları da oluşturmaya başladı.1789 Fransız devrimi ile dünya insanı kapitalist sistemle tanışmaya...
FINDIK ÜZERİNDEN KARADENİZ TOPRAKLARI YABANCILARA MI KİRALANIYOR
Türkiye sınırlarında sorunsuz olarak kalan Karadeniz sınırları sorunlu sınır haline mi getirilmek isteniyor.Karadeniz sınırlarının da sorunlu hale gelmesi ,tüm sınırların sorunlu olması demektir.Türk ordusu dört cephede güvenliği korumada...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HALK PARTİSİ
Osmanlı imparatorluğunun Anadolu da kalan toprakları üzerinde yarı işgal altında yaşayan halkın Atatürk liderliğinde kazandığı istiklal savaşı sonunda kurulan yeni devlet CUMHURİYET yönetimini seçmiş. Cumhuriyetin kurumlarını kurarak...
AKILI KULLANAN İNSAN OLUNCA DOĞA NE YAPSIN
İnsan yaşamını doğa var olduğu sürece devam ettirir.İnsan aklını kullanarak doğanın kendisine sunduğu nimetlerden faydalanır.Doğanın temel nimetleri Güneş,su,hava ve topraktır.Yediğimiz ,içtiğimiz,giydiğimiz ve kulandığımız tüm...
VİRÜS DÜNYA İNSANINA NELERİ DAYATTI
Virüs dünya insanına yeni üretim ve tüketim, sosyal ilişki, inanç ve aile yapısı dayattı, kabul ettirdi. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı ve kabul ettirdi. Sanayide, teknolojide ve tarımda virüsle beraber yeni ilişkiler ortaya...
VİRÜS NELERİ VURDU
Avcı ava giderken hangi hayvanı avlayacağını planlar,ona uygun silahını yanına alır.Başka hayvanları avlama imkanından mahrum olur. Balık avına çıkan oltasını,kuş avına çıkan tüfeğini yanına alır. Avlanmasını o alanda yapar. Kuş...
TOPRAĞIN DEĞERİ VE ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI
İnsan var oluşundan günümüze tüm ihtiyaçlarını yer üstü ve yer altı topraktan gidermiş.gidermeye de devam edecek gerçeği ile yüzleşmektedir.Yaşamanın sona ermesi yine toprağa ihtiyaç duyuyor.Toprakta son buluyor. İnsanın toprakla ilişkisi...
DİJİTAL EĞİTİM
Virüs salgını beraberinde hayatın her alanında değişimleri de beraberinde ülkeye getirmiş oldu.Sağlık dışında her alanda insan gücünün yerini almaya başladı. Öyle ki ülkenin temel taşı,geleceğin neslini yetiştirecek Milli Eğitim...
EMPERYALİZMİN ÖMRÜ MÜ UZATILIYOR?
Tüm dünya ulusal devletleri var olan gerçeklerle yüzleşiyor.Tüm dünya işsizliğe ,sosyal çöküntüye,eğitimin yozlaşmasına, insan sağlığına çareler üretemiyor.Bozulan dengenin bozulmasını düzeltemiyor. Emperyalist gücün yönettiği...
MUHALEFET İKTİDARI ELEŞTİRMEKLE YAPILMIŞ OLMAZ
Zorunlu olarak ortaya çıkmış Millet ittifakı, iktidara muhalefet yapıyor görüntüsü veriyor. Muhalefetin özüne baktığınızda iktidarın yaptıklarını meşru hale getiriyor. Nerede getiriyor. TBMM çatısı altında. Sonra da meşru hale gelen...
SURİYE YE SAVAŞ AÇMAK ,RUSYA YA SAVAŞ AÇMAKTIR
Afganistan da işgalci Rus ordusu ,Amerika destekli Afgan direnişçileri tarafından yenildikten sonra ,Afganistan dan çekilmek zorunda kalmış.Sonuçta Rusya çökmüş ve dağılmıştır.Amerika dünyanın tek hakimi haline gelmiştir.Rusya kısa süre...
DEPREM DOĞA OLAYIDIR,FELAKETE DÖNÜŞTÜREN İNSANDIR
Günümüzde bilim deprem gerçeğini detayları ile ortaya koyarak,doğanın olayı olarak olacağını belirlemektedir. Yer yüzü altı haritalar çizerek nerelerde olabileceğini belirleyecek düzeye gelmiş durumdadır.Sadece doğa olayının ne zaman...
SİYASİLER YARATTIKLARI GÜNDEMLERLE HALKI GERÇEK GÜNDEMLERDEN UZAKLAŞTIRIYOR
Bütün dünya devletlerinde örgütlenme tavandan, tabana yayılmaktadır. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendika, dernek bütün kurumlar tavanda kurulur. Tabana yayılarak kurumlaşır. Halkı etkisi alanına çeker. Yaşam bulur. Tüm bu kurumları...
SANAYİ DEVRİMİ,TEKNOLOJİ DEVRİMİ İLE BÜTÜNLEŞİYOR
Tekerleğin icadı ile başlayan, dişlinin icadı ile gelişen makinelerin insanlık hayatına girmesi ve gelişmesi sanayi devrimini gerçekleştirmiş. Kapitalist sistem kendine özgü sosyal ,ekonomik ve siyasal yaşam biçimini insanlığa kabul ettirmiştir....
TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ALTI OKTA BÜTÜNLEŞMEDE
Atatürk Cumhuriyetinin altı okla ortaya koyduğu ilkeler geçmişin tüm yaşananlarının sentezi sonunda ortaya çıkmış sonucudur. Görülmüştür ki ulusal devlet olarak yaşamanın temelinde ilkeli yapıya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan dolayı...
2020 DE ORDU HALKININ BEKLENTİLERİ
2020 yılına girdiğimiz günlerde Ordu ilimizde alt yapıda eksikler olsa da genelinde çözüme kavuşmuş görünüyor. Hava alanı ve yolları ile ulaşım sorunu yok denecek duruma gelmiş. Köylerle il ve ilçeler arasında ulaşılmayacak yer yok...