Şinasi Kara
Şinasi Kara
Yazarın Makaleleri
MEDENİYET BİR BÜTÜNDÜR
Tarihe baktığımız zaman, medeniyetlerin çöktüğünü görüyoruz. Bu çöküş, tüm insanlığı kapsıyor. Hep beraber çökülüyor. Medeniyetin tekrar toparlanması için, binlerce yıl gerekiyor. İlk örneği, M.Ö. 1200 lerde, BRONZ ÇAĞININ...
KIŞ ŞARTLARI
      Son günlerde havalar olabildiğince soğudu. İlimiz  ve bölgemizde olabildiğince; bu iklimin şartlarına göre soğuk hava devam ediyor. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki 9, 10 gün içinde de soğuk, yağmurlu, belki...
CARİ AÇIK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Cari denge denildiği zaman, yıllık olağan döviz gelir ve giderlerinin dengesi anlaşılır. - Yurt dışına mal satarsınız döviz geliri elde edersiniz. Mal satın alırsınız döviz ödersiniz. -Türkiyede çalışan yabancılara ücret ödersiniz,...
FİYATLAR ÇOK ARTMIŞ
Yetmiş beşten gün saymaya başladım. Bacak teklese de şimdilik yürüyor. Alışveriş merkezlerini severim. Çok da güzel yapıldılar. Böyle bir ortamda yürümek, terapi gibi geliyor. Dünkü gezimde, dikkatimi çekti. Alışveriş merkezleri adeta...
DOLAR TUTAN KAYBETTİ
Bizim paramızı o hale getirdiler ki, dolar karşısında adeta eridi. Eylül 2021 ayında 8 lira civarında olan dolar, aradan 4 ay geçmeden 13,50 liraya yükseldi. Dolara göre lirada meydana gelen kayıp yüzde 70 lere ulaştı. Bu kaybın sonuçlarını,...
BATI MEDENİYETİ ZİRVEDE Mİ ?
Medeniyetler doğuyor, gelişiyor zirveye ulaşıyor ve geri dönüş başlıyor. Soru şudur, Batı Medeniyeti zirveye ulaştı mı? Evet diyebiliriz. İddiamızı doğrulayan, ekonomik göstergeler var. Birincisi ve önemlisi, Batı Medeniyetini yaratan...
SOSYOLOJİK AKIL - TOPLUMSAL AKIL
''Sosyolojik akıl'' tabirini, ilk defa, 1990 yılında yazdığım makalelerde ve kitaplarımda ben kullandım. Ancak, kavram tam anlaşılamadı. Taklitçiler, sosyolojik akıl tabirimi ORTAK AKIL diye anladılar ve kulladılar. Kullanıyorlar....
TEKNOLOJİ ÜRETİMİ EKONOMİYE GEÇTİ
Nükleer silahlar, askeri gücü sıfıra eşitliyor. Zira, atom bombası ile yapılacak dünya savaşı, medeniyetin sonunu getirebilir. Atom bombasının mucidi, Fizik ve Matematik Dehası Albert Einstein (1879-1955) ''4. dünya savaşı kazma...
YÖNETİM ŞEKİLLERİ VE EVRİMİ
Fransız düşünür Maurice Duverger (1917-2014) ''Her toplum layık olduğu yönetim biçimi ile idare edilir'' diyordu. Bu ifadenin doğruluğunu yaşayarak tecrübe ediyoruz. Öğreniyoruz. Bununla beraber, toplumların sosyo-ekonomik...
NEDEN ?
Tüklerin tarihi misyonunun ''Adaletle dünyayı idare etmek'' olduğunu yazdım. Çin, Hindistan, İran, Rusya, Balkanlar, Kafkaslar Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yaşanmış huzurun, sadece Türkler döneminde olduğunu yazdım. Bu yazım...
HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ
Bir parça matematik insanı yormaz. Matematik yazıyorum diye, umarım, okurlarım sıkılmaz.. Eğer bir konuyu matematik ile ifade ediyorsanız, bilimsel sonuç elde edersiniz. Ekonomi matematik ile ifade edilen bilimdir. Matematik doğruları söyler....
BÜTÇE AÇIĞININ NEDENİ
Yaşadığımız ekonomik sorunların gerisinde, bütçe açıkları var. 2021 yılı bütçesi 245 milyar lira açık ile bağlandı. Açığı ödeyecek gelir elde edilemediği için, enflasyon yoluyla açık kapatıldı. 2021 yılı Kasım ayına kadar,...
EKONOMİLERDE SÜNGER KURALI
Elinize süngeri alın sıkıştırın, sıkıştıramadığınız yerden, eski halini almaya çalışır. Serbest bırakın eski formuna dönüşür. Benzer durum ekonomilerde de vardır. Ekonomiye ne kadar çok müdahale ederseniz ediniz, doğal nizama...
YANLIŞLIK NEREDE ?
Son ayda yaşanan kur istikrarsızlığının gerisinde, çok basit bir yanlışlık var. Bu yanlışlık, Türk Lirasının Sermayeyi temsil etmiyor olmasından kaynaklanıyor. Taklit, her konuda olduğu gibi, ekonomi alanında da var. Batı ülkelerindeki,...
SÜMER TABLETLERİ VE ETKİLERİ
Sümerden kalma tabletler okunduktan sonra, tarih konusunda ileri sürülen tezler tamamen değişti. Bilhassa, semavi dinler konusundaki yazılanların, aslında Sümer Hikayelerinin intihalinden başka bir ey olmadığı anlaşıldı. Ademin yaratılışı,...
YÜKSEK FAİZİN NEDENİ İSRAFDIR
Türkiye faizi tartışıyor. Ancak, faizi ne belirlemektedir. Bu konuda hiç kimsenin fikri yok. Siyasi otorite faiz düşsün istiyor. Dünyadaki siyasi otoritelerin tamamı faiz düşsün ister. Gerekçeleri, faiz düşünce yatırımların artıyor olma...
FAİZ GERÇEĞİ
Hükümetin faiz konusundaki tutumu ekonomi bilimi ile bağdaşmıyor. Türkiye, faize müdahale edilmenin sorunlarını yaşıyor. Sorunların en önemlisini çözmek için faize benzer bir politika uyguluyor. 1. Kur artışlarının gerisinde, politika...
TÜRKLER, ASTRONOMİ VE SOSYOLOJİ
Almanyadaki Yahudi zulmünden kaçan Fritz Neumark (1900-1991) İstanbul Üniversitesinde hocalık yapıyordu. Talebeleri ''Batı bizi neden sevmiyor'' diye, Neumarka sordular. Neumark ''Türk olmanızdan'' diye cevap...
DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT RİSK TAŞIR
Tarımsal üretim aşamasında, üretimin egemen unsuru TOPRAK dır. Toprak taşınmaz karakterlidir. Ekonomi politikaları, toprağın taşınmaz karakterini esas alarak yapılabilir. Sanayi üretim aşamasına gelince, SERVET VE SERMAYE taşınır hale...
KARARIN EKONOMİK SONUCU
Hükümet, TL mevduattan, dövize geçişi önlemek üzere tedbir aldı. Serbest piyasa ekonomisinde, bu işi TL'ye enflasyon üzerinde faiz vermek sağlıyor. Hükümetin faiz sendromu var. Nas dahi denildi. Dolayısıyla, faizi enstrüman olarak kullanmak...
EKONOMİK KURALLAR TAYİN EDİCİDİR
Tarihin her döneminde, piyasa ile siyasi otorite arasında çatışma olmuştur. Tarihin hiç bir döneminde, siyasi otorite başarlı olamadı. İngiliz ekonomistler (Market beats you= Piyasa seni döver) diyerek Kral ve Kraliçeyi uyarmışlardır. Siyasi...
EKONOMİYE MÜDAHALE ETMEK
Tarihin her döneminde, iki ekonomik görüş çarpışmıştır. Bunlar, müdahaleci ekonomik görüş ile serbest piyasa ekonomisidir.. Siyaset açısından bakıldığında, müdahalenin derecesi, merkezden sola doğrudur. Serbestinin derecesi ise merkezden...
DOLARİZASYON
Paranın iki işlevi vardır. Satın alma gücünü MEKAN VE ZAMANA aktarır. Mekan işlevini her gün yaşıyoruz. Alışverişlerde, para yer ve el değiştiriyor. Mekan işlevi sayesinde, Trabzonda satılan arsanın parası, istanbula nakledilebilir. Zaman...
SORUNUN NEDENİNİ BAŞKASINDA ARAMAK
Türkiye yıllardan beri Cari Açık veriyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların kaynağı cari açıktır. Bahane aramaya ve suçu başkasına atmaya gerek yok. Önce cari açık sorununu çözmemiz gerekiyor. Cari açığın iki nedeni var. 1. Ticaret...
PARA MİKTARI - FAİZ - ENFLASYON
Para miktarı ile üretim ve tüketim arasında sıkı bir ilişki vardır. Zira, üretimin yapılması ve tüketimin gerçekleşmesi için para gerekiyor. (Teknik konular. Ama, kısaca özetlemek mecburiyeti var. Detaylı bilgi, Analitik Genel Ekonomi adlı...
AMAÇ GERÇEKLEŞMİYOR
Siyasi otorite faiz yoluyla, halkı soydurmayacağım diyerek, politika faizini düşürdü. Politika faizinin düşmesine rağmen, PİYASA FAİZİ yükseliyor. -Düşürmeden önceki piyasa faizi, yüzde 18 idi. Politika faizinin düşmesi ile birlikte,...
ÇİN MODELİ
Kur artışına mantıklı gerekçe aranıyor. Zira, kurlardaki artış normal değil. Kurun artmasının gerisinde merkez bankası para politikaları var. Piyasada yeterince TL olmaz ise, kurlar artamaz. TL nin kaynağı merkez bankasıdır. Ekonomide tasarruflar...
DOLARA DİKKAT
Kur artıyor. Kurlardaki artış, normal değil. Rasyonal beklentilerin bozulmasından kaynaklanıyor. Reel ekonomideki nedeni, negatif faiz uygulamasıdır. Merkez Bankasının, yüzde 15 ile piyasaya verdiği nakit para dolara dönüyor. Rasyonel beklentiler,...
PİYASA FAİZİ DÜŞMEDİ, AMA KURLAR ARTIYOR. NEDEN ?
Siyasi otorite faiz düşsün ister. Sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Dünyada tüm siyasi iktidar sahipleri, faizlerin düşmesinden taraf oluyor. Bir önceki dönem ABD Başkanı D.Trump, talebi artırmak amacıyla, FED'e faiz düşür çağrısı...
FINDIK FIKIR FIKIR KAYNIYOR
Fındık üretimi ile emperyalist güçler arasında ilişki dünde ,bugün de devam ediyor.Her geçen gün emperyalist güçler daha güçlü olarak fındık üretimi üzerinde etkili olma yolunda hızla ilerliyor. Emperyalist güçler dün fındık bahçelerini...
KUR ARTIŞI VE İNİKAS
Göle bir taş atıldığını düşünün. Taşın atıldığı merkezden dalgalar daire şeklinde yayılır. Dalga boyutu, giderek azalır ve nötralize olur. Ki bu olaya ekonomide inikas diyoruz. İnikas gerçekleşmeden geniş halk kitleleri, kur arışının...
TEŞHİS VE TEDAVİ
Bir hastalık önce teşhis edilir, akabinde tedaviye başlanır. Son kur artışının gerçek nedeni şudur; 1. Merkez Bankası rezervleri çok görünsün diye, döviz mevduat karşılıkları 2 puan artırıldı. Yüzde 25 seviyesine çıkarıldı. Döviz...
CARİ AÇIK KUR-FAİZ
Sömürülen ülkeler cari açık verir. Nedeni TİCARET HADLERİNİN aleyhe işlemesidir. Gelişmiş ülkeler, sömürgelerinde üretilen ürünleri ucuza kapatır. Kendi ürünlerini pahalı satar. Sömürgelerin dış ticareti sürekli açık verir. Sömürgelerin...
NASRETTİN HOCA HİKAYESİNE BENZİYOR
Nasreddin Hoca ağaca çıkmış ''Bindiği Dalı Kesiyor'' . Yoldan geçen yolcu ''Hoca bindiğin dalı kesiyorsun, düşeceksin'' diye uyarıyor. Çok geçmeden, hoca, yere düşüyor. Yolcunun peşinden koşup ''Sen...
KURLAR VE FAİZ İLİŞKİSİ
Politika faizi düştüğü zaman kurlar artıyor. Kuralın gerisinde, rasyonel beklentiler var. Vatandaş, enflasyon korkusu ile naktini dolara tahvil ediyor. Dolar için oluşan bu yeni talep, kurları artırıyor. Politika faizinin etkin sonuç verebilmesi...
TÜRKLER BİRLEŞİYOR
Ulu Önder Atatürk'ün en büyük arzusu ''Türklerin Birleşmesi'' idi. Nihayet 2 gün önce Bağımsız Türk Devletleri birleşme kararı aldılar. Türk Devletleri Birliği kuruldu. Ruslar ve İngilizlerin korkulu Rüyası, Türklerin...