Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Yöneticileri, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları, Psikiyatri Uzmanları ve Acil Tıp Uzmanları katılım sağladı.

Toplantıda Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Yasin Ergül ve Uzman Sibel Çelenk tarafından sunum yapıldı. Sunumlarda, Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca psikiyatri hizmetlerinin sunumunda temel politikalar ve il istatistiklerine yer verildi. Psikiyatri hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik belirlenen gündem maddelerinin taraflarca değerlendirilmesi sağlandı, hizmetin aksamasına neden olabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hususunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda İlimizdeki Psikiyatri Hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacak tüm öneriler not edilerek, gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik kararlar alındı. Haber Merkezi