Psikolog Esra Karaca, romantik ilişkide aldatmayı, eşlerden birinin tek eşliliği sürdürürken, diğerinin bu durumu ihlal etmesi olarak tanımladı. Karaca, aldatma kavramının bireyden bireye farklılık gösterdiğini ve temelde duygusal ve fiziksel aldatma olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti.

Kadınlar Neden Aldatır? Erkekler Neden Aldatır?

Karaca, aldatma eylemi ile ilgili cinsiyetler arası yapılan bir karşılaştırmada erkeklerin duygusal bir arayıştan ziyade cinsellik arayışından aldatmaya eğilimli olduklarını, kadınların ise aldatmaya eğilim göstermesinde cinsel bir arayıştan ziyade duygusal bir arayış içinde olmaları eğiliminin görüldüğünü belirtti.

ALDATMA-2Bireylerin Aldatmaya İten Sebepler Nelerdir?

Karaca, "Bireylerin yürüttükleri romantik ilişkilerinde partnerlerden birinin aldatma eylemini gerçekleştirmesinde etkin olan faktörlerden biri aldatma eğilimidir. Bireylerin aldatma eğilimi düzeyinin yüksek olması kurduğu romantik ilişkisi bağlamında ortaya çıkan bir risk faktörüdür. Aldatma eylemi, sürdürülen romantik ilişkide cinsel ya da duygusal anlamda farklı arzuların ortaya çıkmasıyla olabileceği gibi eşlerin eylemlerine veya tutumlarına göre de gelişebilir. Saldırgan tutumlar, kıskançlık hissi, eşinin kısıtlama ya da baskı kurmaya çabası gibi durumlar aldatma eğilimini anlayabilmek bağlamında öne çıkan durumlardır. İncelenen literatür çalışmalarında, aldatma eğilimine neden olan faktörler arasında; cinsiyet, ekonomik düzey, eşlerin evlilik uyumları ve flört süresi sayılmıştır. Aldatma eğilimi düzeyini cinsiyetler arası inceleyen bu çalışmada erkeklerin kadınlara kıyasla aldatma eğilimi düzeylerini yüksek bulmuştur." dedi.

Aldatılan Kişiler Nasıl Hissediyor?

Bu konuda bireysel farklılıklar olduğunu belirten Karaca, "Bireyler bu durumu ilk öğrendiklerinde yetersizlik ve çaresizlik hisleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bazı bireylerde ise öfke, depresif hisler, kıskançlık ya da intikam gibi duygular gözlemlenebilir." dedi.

ÖZEL HABER/ATAKAN ÖZTÜRK

Kaynak: Bozkurt, G. (2018). Evli bireylerde aldatma eğiliminin psikolojik iyi oluş ve evlilik doyumu açısınd