Yasama süreci, demokratik bir toplumun işleyişinde önemli bir rol oynar. Ancak, zaman zaman parlamentoda sunulan kanun teklifleri reddedilebilir. Reddedilen kanun tekliflerinin yeniden sunulabilme süreci, bu tekliflerin önemli bir kısmını etkiler. Peki, Reddedilen kanun teklifleri kaç yıl sonra yeniden verilebilir? İşte detaylar...

Reddedilen kanun teklifleri kaç yıl sonra yeniden verilebilir?

Reddedilen kanun tekliflerinin yeniden sunulabilme süresi, teklifin reddedildiği duruma göre değişir:

Aynı Yasama Döneminde:

  • Teklif, komisyonda reddedilirse: Komisyon tarafından reddedilen bir kanun teklifi, aynı yasama dönemi içinde bir ay sonra yeniden komisyona sunulabilir.
  • Teklif, genel kurulda reddedilirse: Genel kurulda reddedilen bir kanun teklifi, bir yıl geçmeden yeniden sunulamaz.

Farklı Yasama Dönemlerinde:

  • Teklif, bir yasama döneminde reddedilirse: Farklı bir yasama döneminde, herhangi bir süre kısıtlaması olmadan yeniden sunulabilir.

İstisnalar:

  • Anayasa değişikliği teklifleri: Anayasa değişikliği teklifleri, iki yıl geçmeden yeniden sunulamaz.
  • Acil durum kanunları: Acil durum kanunları, bir yıl geçmeden yeniden sunulamaz.

Ek Bilgiler:

  • Reddedilen bir kanun teklifinin yeniden sunulması için, teklifin ilk hali değiştirilebilir veya aynen sunulabilir.
  • Teklifin yeniden sunulması, teklifin kabul edileceği anlamına gelmez.
  • Teklifin kabul edilip edilmeyeceği, meclisteki oylama sonucuna bağlıdır.

Örnek:

  • Bir kanun teklifi 1 Ocak 2023 tarihinde genel kurulda reddedildi. Bu teklif, 1 Ocak 2024 tarihinden önce yeniden sunulamaz.
  • Bir anayasa değişikliği teklifi 15 Temmuz 2023 tarihinde komisyonda reddedildi. Bu teklif, 15 Temmuz 2025 tarihinden önce yeniden sunulamaz.
Editör: Kerim Gültaş