Resmi Gazete'de 15 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları birçok bakanlık ve Üniversite Rektörü atamasını içeriyor.  Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Üniversite Rektörleri, Genel Müdür, İl Müdürü ve Başkanlıklara ait çok sayıda atama yapıldı.

ATAMA KARARLARI 15 EYLÜL 2023 CUMA

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/397
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Murat Selim AYDEMİR ve Emin Sadık AYDIN atanmıştır.

14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/398

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

14 Eylül 2023

14/9/2023 TARİHLİ VE 2023/398 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO KURUMU UNVANI ADI SOYADI

1 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkam Hafız Osman ŞAHİN
2 Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Muduru Şaban KONDİ
3 Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel MüdUftl Şedide AKBULUT
4 Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi BİRCAN
5 Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar DOYMAZ
6 Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut ÖZDEMİR
7 Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Muduru AkifPUSMAZ
8 Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin KAHRAMAN
9 Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Haşan GÜÇLÜ
10 Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa IRMAKLI
11 Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman KAAN
12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ERTÜZÜN
13 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet ÖZKAYA
14 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan NARİN
15 Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat YANIK
16 Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem KİRAZ
17 Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Muduru Bedri Tan SAĞTÜRK
18 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU
19 Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Muduru Ali KARAGÖZ
20 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Muduru Cevdet VURAL
21 Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Haşan ARSLANTAŞ
22 Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Muduru Ali KÖSE

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/399
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
- Çalışma Genel Müdürlüğü görevine devam eden Sadettin AKYIL,
- Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü görevine devam eden Cenk İLERİ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/400
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Fatih Burak İZCİ, Mehmetali ÇOLAK, Seha KARACA GÜRSOY ve Uğur MAVİ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/401
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet Doğan BAYGELDİ atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/402
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren îş Müfettiş Yardımcısı Hatice ATAY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/403
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkam Halil ERDOĞAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Tayfun ÇELİK atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/404
Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı;
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine devam eden Süleyman ÖNEL,
- Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine devam eden Mutlu KOÇ,
- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Haşan Hüseyin ERDOĞAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/405
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ebubekir AKBÎNA atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/406
Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol USLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/407
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Keziban Sinem PEYNİRCİ atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/408
Kültür ve Turizm Bakanlığı;
- Diyarbakır 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin GENÇ,
- Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü ArdaHEB,
- Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener OBA,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/409
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/410
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler İsmail Sefa SELÇUK, Turgut BÜYÜKTEPE ve İlhami KESİCİ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/411
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;
- Kütahya 11 Tarım ve Orman Müdürü Orhan ÖZÇALIK,
- Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit GÜLBAY,
- Zonguldak 11 Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin ÇATAKLI,
- Şanlıurfa 11 Tarım ve Orman Müdürü Murat ÇAKMAKLI,
- İğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan YOLCU,
- Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf ŞAHİNBAŞ,
- Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı YILMAZ,
- İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ÖZEN,
- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet ÖKDEM,
- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir MACİT,
- Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN,
- Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT, görevden alınmış,
- Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Emre YENİAY,
- Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM,
- Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erdem KOLABAŞ,
- Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İsa KAPLAN,
- Zonguldak İl Tanm ve Orman Müdürlüğüne Nihat AĞAN,
- İsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet TUĞRUL,
- Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Eyüp ADIGÜZEL,
- Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem KARADAĞ,
- Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nazan TÜRKARSLAN,
- Şanlıurfa tl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet AKSOY,
- İğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet TİNGİŞ,
- Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hatice BULUT,
- Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih ATEŞ,
- Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ACAR,
- Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özkan PARLAK,
- İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN,
- Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent SAKLAV,
- Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nejdet DEMİR,
- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ALTINTAŞ,
- Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Enver AYDIN,
- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman AKAR,
- Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Alpaslan KENGER,
- Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa ŞANVERDİ,
- Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya AR,
- Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Nuri KÖKÇÜOGLU,
- Ağn İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet HÜSEYİNOGLU,
- Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gürol ÇETİN,
- Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir Fırat ERKAL,
- Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Muhammet Fatih CİNEVİZ,
- Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Neşat ULUTAŞ,
- Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan ÇOLAK,
- Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hayrullah GÖKTEKİN,
- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir ÇINAR,
- Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Esra UZUN,
- Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Asım ŞEN, - Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan BİLİR, - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gökhan KARACA, - Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa İLMEÇ, - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Levent KÜÇÜK, - Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Duran SEÇEN, - Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özgür MEMÎŞ, - Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Ulvi ÖZERDEM, - Şımak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Oktay SEZGİN, - Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yavuz Suat PALA, - Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Serkan BİLİR, atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/412
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mücahid TAYLAN atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/413
Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret Î1 Müdürü Yavuz KARAER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/414
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Yasin AYDOĞAN ve Recep AYDIN atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/415
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çağrı ERHAN atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/416
Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/417
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Esra HATİPOGLU atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/418
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fadime YÜKSEKTEPE atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/419
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/420
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncİ, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Rahmi ER atanmıştır.
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/421
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Levent KANDİLLER atanmıştır.
14 Eylül 2023

Kaynak: HABER MERKEZİ