Seçilen muhtar ölürse veya istifa yerine kim geçer? soruları merak ediliyor. İşte merak edilen Seçilen muhtar ölürse veya istifa yerine kim geçer? soruların yanıtları haberimizde...

Seçilen muhtar ölürse veya istifa yerine kim geçer?

Seçilen muhtarın ölmesi veya istifa etmesi halinde, yerine muhtarlık yedek üyesi geçer. Muhtarlık yedek üyesi, muhtarlık seçimlerinde en fazla oy alan aday arasından, muhtarlık üyeliği için gerekli şartları taşıyan kişidir.

Muhtarlık yedek üyesi yoksa veya görevi yerine getiremeyecek durumda ise, ilçe seçim kurulu tarafından geçici muhtar atanır. Geçici muhtar, en geç altı ay içinde yapılacak ara seçimde muhtar seçilinceye kadar görev yapar.

Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtarın görev ve yetkileri, seçilmiş muhtarın görev ve yetkileri ile aynıdır.

Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtarın atanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler şunlardır:

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun 45. maddesi: "Muhtar vefat eder veya istifa ederse, yerine yedek üye geçer. Yedek üye yoksa veya görevi yerine getiremeyecek durumda ise, ilçe seçim kurulu tarafından geçici muhtar atanır. Geçici muhtar, en geç altı ay içinde yapılacak ara seçimde muhtar seçilinceye kadar görev yapar."
 • 5217 Sayılı İlçe Belediyeleri Kanunu'nun 34. maddesi: "Muhtar vefat eder veya istifa ederse, yerine yedek üye geçer. Yedek üye yoksa veya görevi yerine getiremeyecek durumda ise, ilçe seçim kurulu tarafından geçici muhtar atanır. Geçici muhtar, en geç altı ay içinde yapılacak ara seçimde muhtar seçilinceye kadar görev yapar."

Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtarın atanmasıyla ilgili bazı önemli bilgiler şunlardır:

 • Muhtarlık yedek üyesi, muhtarlık seçimlerinde en fazla oy alan aday arasından belirlenir.
 • Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtar, muhtarlık üyeliği için gerekli şartları taşımalıdır. Bu şartlar şunlardır:
  • Türk vatandaşı olmak
  • 25 yaşını doldurmuş olmak
  • T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı sahibi olmak
  • Okuma yazma bilmek
  • Ağır bir suçtan hüküm almamış olmak
  • Kamu görevinden veya kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmemiş olmak
  • Akıl hastalığı veya sair sıhhi engelli bulunmamak
 • Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtar, muhtarlık görevini yerine getirirken herhangi bir ücret veya aylık almaz.
 • Muhtarlık yedek üyesi ve geçici muhtar, muhtarlık görevini yerine getirirken tarafsız ve adil davranmak zorundadır.