Seçim sonuçları için yazacak çok şey yok. Çünkü sonuçlar ortada yok. Sonuçları bilen de şu an itibari ile ( 15 Mayıs 2023 sabahı) yok.

Sözcü Gazetesi Birinci Sayfadan seçim günü OYUMUZ KİME diye bir yazı yayınlamıştır. Biz ona bir 12. Madde ekledik. Ulusallaştırdık sunuyorum.

1-   Kim Atatürk’ü ve laikliği savunacaksa OYUMUZ ONA

2-   Kim bu hayat pahalılığını bitirecekse OYUMUZ ONA

3-   Kim milyonlarca kişiye iş bulacaksa OYUMUZ ONA

4-   Kim demokrasi kurallarına uyacaksa OYUMUZ ONA

5-   Kim nefret söylemini sona erdirecekse OYUMUZ ONA

6-   Kim adaleti yeniden tesis edecekse OYUMUZ ONA

7-   Kim emeklimize hakkını verecekse OYUMUZ ONA

8-   Kim kadın haklarına sahip çıkacaksa OYUMUZ ONA

9-   Kim atamalarda liyakate bakacaksa OYUMUZ ONA

10-                 Kim gençlerimize gelecek sağlayacaksa OYUMUZ ONA

11-                 Kim tarikata ve cemaate yol vermeyecekse OYUMUZ ONA

12-                 Kim ki DENK bütçe Kayıtsız ve şartsız Türk milletinin egemenliği ve tam bağımsızlığı diyecekse OYUMUZ ONA

Ben  on ikinci maddeyi de ekledim ve Ulusal görüş haline getirdim. Türk milletine ikinci turda başarılar dileyerek armağan ediyorum.

 

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı manipülatif verilere tepkiler gelirken ajans tarafından sonuçlar güncellendi. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50'nin altına indi. 

AA'nın 15 Mayıs saat 04.15'te geçtiği son verilere göre, sandıkların yüzde 97,77'si açıldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,34, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,98, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5,24. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 0,44.

İşte Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya Türk milleti tarafından seçilmesinin sakıncalarını 5 yıl yaşadık. Yetmedi. Bir 5 yıl daha yaşayacağız o da yetmezse ne yapacağız.

Maliyemiz ve bütçemiz gidişimiz ve verilerimiz tarihimize yüce dinimize ve bilime uygun değildir. Yüce Türk milletinin verdiği ölüm kalım Savaşımıza, Kurtuluş Savaşımızın amaçlarına uygun değildir. Yüce dinimiz Müslümanlığa uygun değildir.

Sonuçlar üzerinde oynandı mı oynanmadı mı bilmiyoruz. Ama emin değiliz. İşte binmişiz bir alamete gidiyoruz KİYAMETE denilir ya biz onu demeyelim de " Binmişiz bir alamete gidiyoruz ama NEREYE” diyelim.

Atatürk’e de sormaya yüzümüz kaldı mı bilmiyorum O demişti ki:

1.     Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.

2.     Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir

3.     Açık bir bütçenin sayısız sakıncalarını iyi bilen TBMM nin DENK bütçe yönünde kesin karar sahibi bulunması devletin mali ve hatta genel politikası için büyük güvencedir.

4.     Kuvvet birdir ve o milletindir.

5.     Egemenlik hiçbir sebep ve şekilde terk ve iade edilemez, emanet edilemez! 1.     Danışma ve konuşma olmaksızın iş yapmak kurallara aykırıdır. Adaletin gerekliliğine herkes katılır. Başkana itaat ise toplumla ilgilidir. Bir ferde itaat demek değildir.

2.     Herhangi bir işte, o işin en iyi şekilde çözümlenip sonuçlandırılması için işin ehli, üstün nitelikli insanlar bulunmalıdır.

3.     Milletler egemenliklerini geçici olarak da olsa verecekleri meclislere dahi lüzumundan fazla güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile istibdat (keyfi hareket) edebilirler. Ve bu istibdat, şahsi istibdattan daha öldürücü olabilir. Bunun için meclisler belirli zamanlarda yenilenir. Bu sayede milli egemenlik daha emniyetli, esas ve şartlara bağlanmış olur.

4.     Meclisler uygun görülenden fazla uzun süre devam ederse, bu takdirde vekillerle temsil edilenler arasındaki görüşler birbirinden ayrılmaya ve bağlar çözülmeye başlar. Nihayet vekiller başka şey temsil edilenler başka şey düşünmeye başlarlar.

 “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Türk milleti bunu başaracak Milletin adıdır.