Türkiye'de kamu hizmetine yönelik önemli bir konuya odaklanacağız: Serbest memur atama ve istisnai memur atama. Bu iki kavram sıklıkla karıştırılır, ancak birbirinden farklıdır ve kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir rol oynarlar. Peki, Serbest memur atama nedir? İstisnai memur atama nedir? İşte detaylar...

Serbest memur atama nedir?

Serbest memur ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu pozisyonlara, belli şartları sağlayan adaylardan sınav yoluyla yapılan atamadır. Bu atama türünde, KPSS'den ayrı bir sınav uygulanır ve atama kontenjanları her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir.

Serbest memur atamalarının bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Atama şekli: Sınav yoluyla yapılır.
 • Sınav: Her yıl Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından ilgili pozisyonlara özel olarak düzenlenir.
 • Atama kontenjanları: Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir.
 • Kimler başvurabilir: 65 yaşını doldurmamış, en az lise mezunu ve aranan diğer şartları sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.
 • Avantajları: KPSS'ye kıyasla daha az sayıda adayla yarışılır, her yıl atama yapılır ve birçok farklı pozisyona başvuru yapılabilir.
 • Dezavantajları: Her pozisyon için ayrı bir sınav uygulanır ve sınav müfredatı pozisyona göre değişiklik gösterebilir.

İstisnai memur atama nedir?

İstisnai memur atamalarında aranan genel şartlar şunlardır:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Genel ahlak kurallarına uygun yaşamak
 • TCK'nın 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkum olmamak
 • Kamu görevinden çekilmemiş veya memuriyetten çıkarılmamış olmak
 • Erkeklerde askerlik görevini tamamlamış veya ertelenmiş olmak
 • Gerekli belge ve diplomaları haiz olmak

Bunlara ek olarak, atanılacak göreve özel bazı şartlar da aranabilir.

İstisnai memur atamaları, aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

 • Alanında uzman ve deneyimli kişilerin kamu hizmetine kazandırılması
 • Nadir bulunan meslek gruplarında eleman ihtiyacının karşılanması
 • Teknik becerilere sahip kişilerin kamu hizmetine kazandırılması
 • Yurt dışından gelen uzmanların kamu hizmetine kazandırılması
 • Kamu hizmetinin acil ihtiyaçlarının karşılanması

İstisnai memur atamaları, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığı'nın onayı ile yapılır. Atama işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

İstisnai memurluğa atananlar, 657 sayılı Kanun'un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümlerine tabi değildir. Ancak, bu Kanun'un diğer hükümleri, istisnai memurlara da uygulanır.

İstisnai memurlukla ilgili daha detaylı bilgi için:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesini inceleyebilirsiniz.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının personel birimlerine başvurabilirsiniz.
 • Devlet Personel Başkanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.