Şeriat ile yönetilen kaç ülke var? Şeriat kanunu kim çıkardı kuralları kim koydu?

Şeriat Kanunu Kim Çıkardı, Kuralları Kim Koydu

Şeriat Kanunu: Kaynağı ve Kuralları

Şeriat kanunu, İslam dininin kutsal metinleri ve peygamber Hz. Muhammed'in sünneti temel alınarak oluşturulmuş bir hukuk sistemidir. Tek bir kaynaktan oluşmayan şeriat kanunu, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas gibi farklı unsurları içerir.

Kuralları Kim Koydu?

 • Kur'an: Allah'ın kelamı olarak kabul edilen Kur'an, şeriat kanununun temel kaynağıdır. Kur'an'da yer alan ayetler,ibadet, aile, miras, ticaret gibi birçok konuda hükümler içerir.
 • Sünnet: Peygamber Hz. Muhammed'in sözleri, fiilleri ve takrirleri sünnet olarak adlandırılır. Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olarak kabul edilen sünnet, şeriat kanununun önemli bir kısmını oluşturur.
 • İcma: İslam alimlerinin bir konuda ittifak etmesi icma olarak adlandırılır. Dört mezhep imamı gibi saygın alimlerin görüşleri, şeriat kanununda önemli bir yere sahiptir.
 • Kıyas: Benzerlik yoluyla hüküm çıkarma işlemidir. Kur'an, sünnet ve icma'da yer almayan bir konu için, benzer bir konu hakkında var olan hüküm kıyas yoluyla yeni bir hükme dönüştürülür.

Şeriat Kanunu Kim Tarafından Uygulanır?

 • Fıkıh Alimleri: İslam hukuku konusunda uzmanlaşmış fıkıh alimleri, şeriat kanununu yorumlamak ve uygulamakla görevlidir.
 • Kadılar: İslam mahkemelerinde görev yapan kadılar, fıkıh alimlerinin yorumları doğrultusunda davaları çözüme kavuşturur.

Günümüzde Şeriat Kanunu:

Günümüzde birçok Müslüman ülke, kendi hukuk sistemlerinde şeriat kanunundan unsurlar barındırmaktadır. Ancak şeriat kanununun uygulanma şekli ve kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Şeriat İle Yönetilen Kaç Ülke Var

Şeriat İle Yönetilen Ülke Sayısı: Kesin Bir Cevap Yok

Şeriat, İslam dininin kutsal metinleri ve peygamber Hz. Muhammed'in sünneti temel alınarak oluşturulmuş bir hukuk sistemidir. Şeriat ile yönetilen ülke sayısı, farklı kriterlere göre değişebileceğinden net bir şekilde cevaplamak zordur.**

Bazı kaynaklar, 50'den fazla ülkenin nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve bu ülkelerin birçoğunun hukuk sistemlerinde şeriat kanunundan unsurlar barındırdığını belirtmektedir.

Ancak, şeriat kanununun uygulanma şekli ve kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde şeriat kanunu sadece aile ve miras gibi özel alanlarda uygulanırken, bazı ülkelerde ise tüm hukuk sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Şeriat ile yönetilen ülkelerden bazı örnekler:

 • Suudi Arabistan
 • Afganistan
 • İran
 • Sudan
 • Somali
 • Brunei

Bununla birlikte, bu ülkelerin hepsinde şeriat kanununun yorumu ve uygulaması farklıdır. Örneğin, Suudi Arabistan'da şeriat kanunu oldukça katı bir şekilde uygulanırken, İran'da daha esnek bir uygulama mevcuttur.

Sonuç olarak, şeriat ile yönetilen ülke sayısını kesin bir şekilde belirlemek zordur. Bu durum, şeriat kanununun tanımına ve hangi kriterlerin dikkate alındığına bağlı olarak değişmektedir.

Editör: Haber Merkezi