Milli Gazate'deyer alan habere göre, SGK, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının ardından sahte sigortayla emekli olmaya çalışan çok sayıda kişiyi tespit etti. Sahte işyerlerinde çalışan adına bildirilen hizmetler iptal edildi.

SGK, gerçek çalışmaya dayanmayan yani sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilen, şüphe oluşan işyerleri için "sahte, kontrollü veya şüpheli" iş yeri tanımlaması yapıyor. Çalışanlarına karşı 5 yıla kadar evrakta sahtecilikten kamu davası açılıyor.

İnceleme çalışmaları devam ediyor

SGK, sahte sigortalılığı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sahte işyeri olarak tanımlanan işyerlerinin e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi otomatik olarak askıya alınıyor. Bu işyerlerinden internet üzerinden sigortalı girişi yapılması veya prim belgesi verilmesi imkânı da ortadan kalkıyor. Asıl işverenin sahte tanımlaması kaldırılmadığı sürece alt işverenin de sahte tanımlaması kalkmıyor.

Çalışanlar dikkatli olmalı

Çalışanlar, e-devlet üzerinden hizmet dökümlerinde iş yeri kodlarını kontrol etmelerinde fayda bulunuyor. Sahte iş yeri olarak tanımlanan işyerlerinden sigortalı bildirimi yapılmış kişilerin sigortalı hizmet dökümlerinde de bu işyerlerinden bildirilmiş olan sigortalı hizmetlerin olduğu satırların başına (S), (K), (Ş) harflerinden biri konuluyor.

Geriye dönük emekli maaşları geri alınabilir

Sigortalı olma durumu sahte olduğu tespit edilen kişilerin sigortaları iptal ediliyor ve yatırılmış olan primler de geri iade edilmiyor. Emekli olduktan sonra geçmişe dönüş sahte sigortalılık durumunun tespiti halinde ise ilgili kişilerin emekli maaşları iptal ediliyor. Emeklilik başlangıcından itibaren ödenmiş olan aylıklar ise gecikme faizi ile geri alınıyor.