Slumpflasyon ve Shrinkflasyon nedir örnek? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Slumpflasyon Nedir

Slumpflasyon, ekonomik durgunluk (slump) ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir durumu ifade eden bir ekonomik terimdir. Yani, ekonomik durgunlukla birlikte enflasyonun da arttığı bir durumu ifade eder.

Slumpflasyon, ekonomiler için oldukça zorlu bir durumdur. Çünkü hem ekonomik büyüme yavaşlar veya durmuş olur, hem de enflasyon nedeniyle fiyatlar artar. Bu durum, insanların satın alma gücünü düşürür, işsizliği artırır ve ekonomik istikrarı bozar.

Slumpflasyona neden olan faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Enerji fiyatlarındaki artışlar
 • Küresel resesyon
 • Küresel salgınlar
 • Siyasi istikrarsızlık

Slumpflasyon, ekonomileri yönetmek için oldukça zordur. Çünkü hem büyümeyi teşvik etmek hem de enflasyonu kontrol etmek gerekir. Bu durum, genellikle para politikası ve maliye politikası araçlarının birlikte kullanılmasını gerektirir.

Slumpflasyon, Türkiye ekonomisinde de yaşanmış bir durumdur. Türkiye, 2018 yılında son çeyrekte yüzde 3 küçülme ve yüzde 22,4 enflasyon ile slumpflasyona girmiştir.

Slumpflasyonun etkilerini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Enerji fiyatlarındaki artışları kontrol etmek
 • Küresel ekonomiyi desteklemek
 • Salgınları kontrol altına almak
 • Siyasi istikrarı sağlamak

Bu önlemlerin alınması, slumpflasyonun etkilerini azaltmaya ve ekonomiyi toparlamaya yardımcı olabilir.

Shrinkflasyon Nedir

Shrinkflasyon, bir ürünün fiyatını sabit tutarak miktarını azaltma anlamına gelen bir ekonomik terimdir. Bu terim, İngilizce "shrink" (daralma) ve "inflation" (enflasyon) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Shrinkflasyon genellikle enflasyonist dönemlerde görülür. Bu dönemlerde, üreticiler fiyatları artırmaktan kaçınmak için ürünlerin miktarını azaltmayı tercih ederler. Bu sayede, aynı fiyattan daha az ürün satarak karlarını korumaya çalışırlar.

Shrinkflasyon, tüketiciler için olumsuz bir durumdur. Çünkü aynı fiyata daha az ürün satın almaları anlamına gelir. Bu durum, tüketicilerin satın alma gücünü düşürür ve yaşam maliyetlerini artırır.

Shrinkflasyona neden olan faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Enerji fiyatlarındaki artışlar
 • Ham madde fiyatlarındaki artışlar
 • Üretim maliyetlerindeki artışlar
 • Rekabetin artması

Shrinkflasyon, genellikle geçici bir durumdur. Enflasyonist baskılar azaldığında, üreticiler fiyatları artırmaya ve ürünlerin miktarını artırmaya başlarlar.

Shrinkflasyonun etkilerini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Enerji fiyatlarındaki artışları kontrol etmek
 • Ham madde fiyatlarındaki artışları kontrol etmek
 • Üretim maliyetlerini düşürmek
 • Rekabeti teşvik etmek

Bu önlemlerin alınması, shrinkflasyonun etkilerini azaltmaya ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olabilir.

Türkiye'de shrinkflasyon, son yıllarda enflasyonist baskıların artmasıyla birlikte yaygınlaşmıştır. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde shrinkflasyona dair şikayetler artmaktadır.

Editör: Deniz İnal