2023 yılında Ordu’da 6.619 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin %51,3’ü erkek, %48,7’si kız olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 1,73 olan doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,35’e kadar düştü. Ordu, bu oranla Türkiye ortalaması olan 1,51’in altında kaldı ve en düşük doğum oranına sahip şehirler arasında yer aldı. 

İlk Doğumdaki Anne Yaşı Ordu’da 27,2

İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı Ordu’da 27,2 olarak belirlendi. Bu oran, Giresun ve Rize’de de aynıyken, Samsun’da 26,4 ve Trabzon’da 25,9 olarak saptandı.

Bebek 1Toplam Doğurganlık Hızı Türkiye Genelinde 1,51

Bir kadının doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 iken, 2023 yılında 1,51’e düştü. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösteriyor.

Ordu'da Akraba Evliliği 14 Yılda Yarı Yarıya Düştü Ordu'da Akraba Evliliği 14 Yılda Yarı Yarıya Düştü