Defterdar Bayraktar, “Bilindiği üzere, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunuyla getirilen düzenlemeler ve mükelleflere sağlanan kolaylıkları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

-Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, Borçlar taksitler halinde ödenebilecek, Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak, Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek, Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek,

-7256 saydı Kanun ile 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecek, Yapılandırılan borçların tamamının peşin (ilk taksit ödeme süresi içinde) ödenmesi halinde Yİ- ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacak, 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek,

*Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

*İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor. Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor. Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor. Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı. Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak. 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.