Artışla ilgili olarak şirket yönetim kurulu, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesini tadil etti ve bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. SPK, bu başvuruyu 27 Aralık 2023 tarihinde onayladı. Onaylanan tadil metni, 28 Aralık 2023 tarihinde tebliğ alındı ve şirket, esas sözleşme değişikliğinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesinin ardından, bu işlemlerin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracak. Bu gelişme, şirketin finansal yapısında önemli bir değişikliği işaret ediyor ve TAB Gıda'nın gelecekteki stratejileri ve yatırımları için önemli bir adım olarak görülüyor.

TAB Gıda'nın Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği

Sermaye Artırımı Duyurusu: TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), 25 Aralık 2023'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz nedeniyle 232.417.000 TL'den 261.292.000 TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

Esas Sözleşme Tadili: Bu sermaye artırımı ile bağlantılı olarak, şirket yönetim kurulu, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde bir tadil yapılmasına karar verdi. Bu değişiklik, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi ve halka arz sürecini desteklemeyi amaçlıyor.

SPK Onayı ve İlerleyiş Süreci: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda'nın başvurusunu 27 Aralık 2023 tarihinde onayladı. Onaylanan tadil metni, 28 Aralık 2023'te şirkete tebliğ edildi. Şirket, esas sözleşme değişikliğinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmesinin ardından, bu işlemlerin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracak.

Finansal Yapıda Önemli Değişiklik: Bu gelişme, TAB Gıda'nın finansal yapısında önemli bir değişikliği işaret ediyor. Sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği, şirketin gelecekteki stratejileri ve yatırımları için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, şirketin pazardaki konumunu güçlendirecek ve uzun vadeli büyüme planlarını destekleyecek önemli bir finansal yapılandırma olarak görülüyor.

Editör: Samet Varol