Staj sigortası emekliliğe sayılıyor mu? Bu soru, özellikle staj yapan gençler ve aileleri tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Peki, Staj sigortası emekliliğe sayılıyor mu? Son Dakika Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...

Staj sigortası emekliliğe sayılıyor mu? Son Dakika

Kısaca cevaplamak gerekirse, şu an için staj sigortası doğrudan emekliliğe sayılmamaktadır.

Staj süresince işverenler tarafından sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi yatırılmakta, emeklilik primi ise yatırılmamaktadır. Bu nedenle stajda geçen süreler hem sigortalı prim gün sayısında hem de sigortalılık süresinin başlangıcında geçerli sayılmamaktadır.

Ancak, 1 Ocak 2008 tarihinden önce staj veya çıraklık yapan kişiler için kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis'e sunulmuştur. Bu düzenleme yasalaşırsa ve siz de bu kapsama giriyorsanız, belirli süre ve prim şartlarını tamamladığınızda staj ve çıraklık süreleriniz de emeklilik için değerlendirilebilecek ve emeklilik hakkınız kazanabileceksiniz.

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

Staj sigortasının emeklilik başlangıcı olarak sayılıp sayılmayacağı şu an için net değil.

Mevcut durumda, staj sigortası sadece kısa vadeli sigorta kollarını kapsamakta, yani hastalık, meslek hastalığı ve iş kazası sigortası primleri ödenmektedir. Uzun vadeli sigorta kolu olan emeklilik primi ise staj sigortasında ödenmez.Bu nedenle, staj süresi emeklilik için sigortalı başlangıç tarihi olarak kabul edilmemektedir.

Ancak, çıraklık sigortası biraz farklıdır. Çıraklık eğitimi gören kişilerin sigorta girişleri kısa vadeli sigorta kollarındayapılmasına rağmen, eğitime başladıkları ilk günden itibaren sigortalı sayılırlar.

Son gelişmelere göre:

  • Çıraklık ve staj mağdurları için kademeli emeklilik düzenlemesi 30 Kasım 2023 tarihinde TBMM'ye sunulmuştur. Bu düzenlemeyle, staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve emeklilik için gerekli prim gün sayısına dahil edilecektir.
  • Düzenlemenin yasalaşması halinde, staj sigortası da emeklilik başlangıcı olarak sayılacaktır.

Ancak, yasa tasarısının hala Meclis'te görüşülmekte olduğunu ve ne zaman yasalaşacağını belirtmek zordur.

Staj ve çırak sigortası nedir?

Staj ve çırak sigortası, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 Sayılı Kanun ile düzenlenen, mesleki eğitim gören öğrencilere ve çıraklara sağlanan sosyal güvenlik kapsamıdır. Bu sigorta kapsamında olanlar, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümlerinden faydalanabilirler.

Staj Sigortası:

  • Yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin, müfredatlarında yer alan zorunlu stajları sırasında sigortalanmalarını kapsar.
  • Stajyerler, bu sigorta kapsamında sadece iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve babalık sigortasından yararlanırlar.
  • Staj sigortası emeklilik için sigortalılık süresine ve prim gün sayısına dahil edilmez.

Çırak Sigortası:

  • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki eğitim gören çırakların sigortalanmalarını kapsar.
  • Çıraklar, stajyerler gibi sadece iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve babalık sigortasından yararlanırlar.
  • Çırak sigortası da emeklilik için sigortalılık süresine ve prim gün sayısına dahil edilmez.
Editör: Kerim Gültaş