OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biridir. Peki, Süleyman Savaş Erdem kimdir nerelidir? Süleyman Savaş Erdem eşi çocukları kim? İşte detaylar...

Süleyman Savaş Erdem kimdir nerelidir?

Süleyman Savaş Erdem, 1969 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak kamu sektöründe kariyerine başladı. 2000 yılında Başbakanlık Baş Müfettişi oldu.

2003-2005 yılları arasında ABD'nin Pittsburgh şehrindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Kamu Politikaları yüksek lisans programını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Al Blumstein ile Sistem Sentez Projesi gibi önemli projelerde yer aldı ve Prof. Dr. Denise M. Rousseau ile örgütsel değişim üzerine araştırmalar yaptı. Ayrıca, New York'taki Network 20/20 adlı sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına katıldı.

Erdem, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. Kamu sektöründe çalıştığı süre boyunca bankacılık, enerji, gayrimenkul, gıda, tarım, sermaye piyasaları ve altyapı gibi çeşitli sektörlerde uzmanlaştı. Bağımsız idari otoritelerin lisans ve düzenleyici-denetleyici kararları, sürdürülebilir enerji kaynakları ve Türkiye'nin enerji arz güvenliği gibi konulara odaklandı. Ayrıca, kamu ve özel bankaların kredi politikaları, bankacılık yapısı ve sisteminin kurulması, halka açık şirketlerin güçlü bilanço yapısına kavuşturulması, hasılat paylaşım modeliyle konut üretimi, sürdürülebilir kentleşme ve çevre konularında AB mevzuatına uyum çalışmaları yürüttü. AB hibe fonlarının etkin ve verimli kullanımı konularında denetim ve inceleme görevleri üstlendi.

Başbakanlık, bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, TRT ve TOKİ gibi devletin önemli kurumları ile üst düzey bürokratlar hakkında çeşitli inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirdi. Ulusal düzeyde 8. ve 9. Kalkınma Planları'nın hazırlanması, 1999 depremi sonrası kurtarma çalışmaları ile hibe ve bağışların denetimi, kamu sektöründe şeffaflığın artırılması ve bürokrasinin azaltılması gibi projelerde yer aldı. Uluslararası düzeyde ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP, OECD ve GRECO gibi kuruluşlarla kara para aklamanın önlenmesi, şeffaflık ve verimliliğin artırılması, iyi yönetişim mekanizmalarının kurulması, ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişinin teşviki gibi önemli projelerde aktif rol aldı ve komite başkanlığı ile üyelik görevlerinde bulundu.

Süleyman Savaş Erdem, 2016 yılında OYAK Genel Müdürü olarak göreve başladığında, kurumun ‘sürdürülebilir büyüme’ vizyonunu hayata geçirmeye öncelik verdi. Bu stratejik yaklaşım sayesinde son altı yılda hızlı kazanımlar elde edildi. OYAK'ın üye sayısı arttı, iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme sağlandı ve sektörde lider konuma gelindi. Operasyonel yeteneklerin artırılması, yatay ve dikey entegrasyon ile derinleşme sağlandı ve yeni stratejik sektörlere giriş yapıldı. Bugün OYAK, aktif varlık yönetimi, uzmanlardan oluşan organizasyon yapısı, güçlü finansal yönetimi, etkin yönetişim yapısı ve çevik iş modelleri ile Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, altı kıtada ve birçok ülkede faaliyet göstermektedir.

Eğitim Durumu

Eğitim Kurumu Derece Bölüm Bitiş Tarihi
Carnegie Mellon, Pittsburgh, USA Yüksek Lisans Toplumsal Politikalar ve İşletme 2005
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1996

Bildiği Yabancı Diller

  • İngilizce
  • Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler

Kurum Pozisyon Görev Dönemi
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi 2018 -
OYAK Genel Müdür 2016 -
Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu Üyesi 2016 -
Başbakanlık Başmüfettiş 2014 - 2016
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 2008 - 2013

Süleyman Savaş Erdem eşi çocukları kim?

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in eşi ve çocuklarının kim olduğu hakkında net bir bilgi bulunamamıştır.

Editör: Kerim Gültaş