Suriyeliler göçmen mi mülteci mi? Türkiye'de Suriyeliler hangi statüde? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Suriyeliler Göçmen Mi Mülteci Mi

Suriyelilerin statüsü resmi olarak "geçici koruma altındaki kişiler" olarak tanımlanır. Göçmen ve mülteci terimleri, uluslararası hukukta farklı anlamlara sahiptir:

Göçmen: Daha iyi yaşam koşulları, eğitim, iş gibi nedenlerle ülkelerini terk edip başka ülkelere yerleşen kişilere göçmen denir. Göçmenler, ayrıldıkları ülkeye geri dönmeyi planlayabilir veya planlamayabilir.

Mülteci: Irkı, dini, milliyeti, siyasi görüşleri veya belirli bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle zulüm görme korkusuyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilere mülteci denir. Mülteciler, ülkelerine geri dönmek için güvenli koşullar oluşana kadar korumaya ihtiyaç duyarlar.

Suriyelilerin durumu: Suriyeliler, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilerdir. Bu nedenle, mülteci statüsüne yakın bir durumdadırlar. Fakat Türkiye, 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne coğrafi çekince koyduğu için Suriyelilere mülteci statüsü vermemektedir. Bunun yerine, 2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile onlara geçici koruma sağlamaktadır.

Geçici koruma: Geçici koruma, mülteci statüsünden farklıdır. Geçici koruma altındaki kişiler, mültecilere tanınan bazı haklara sahip olsa da, mülteciler kadar kalıcı bir statüye sahip değillerdir. Geçici koruma statüsü, Türkiye'nin iç siyasi ve sosyal koşullarına göre değişebilir.

Türkiye'de Suriyeliler Hangi Statüde

Türkiye'de bulunan Suriyeliler geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. Bu statü, 2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Geçici koruma statüsü, mülteci statüsünden farklıdır. Geçici koruma altındaki kişiler, mültecilere tanınan bazı haklara sahip olsa da, mülteciler kadar kalıcı bir statüye sahip değillerdir.

Geçici koruma statüsünün bazı önemli özellikleri şunlardır:

  • Geçici bir statüdür: Türkiye'nin iç siyasi ve sosyal koşullarına göre değişebilir.
  • Mülteci statüsünden farklı haklara sahiptir: Geçici koruma altındaki kişiler, çalışma izni, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi bazı haklara sahip olsa da, mültecilere tanınan tüm haklara sahip değillerdir.
  • Geri dönüş teşviki: Geçici koruma statüsünün amacı, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü teşvik etmektir.
  • Kayıtlı olmak zorundadırlar: Türkiye'de yaşayan tüm Suriyeliler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmak zorundadır.

Suriyelilerin statüsüyle ilgili bazı önemli bilgiler:

  • Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 200 bin civarında Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunmaktadır.
  • Suriyeliler, Türkiye'de en çok mülteci barındıran ülke konumundadır.
  • Suriyelilerin statüsü, Türkiye'de sıkça tartışılan bir konudur.
Editör: Deniz İnal