Tarihin unutulmaz kadınlarından biri olan Tomris Hatun, hem güzelliğiyle hem de liderliğiyle büyüleyici bir figürdü. Onun hikayesi, zaferin ve bağımsızlığın simgesidir. Peki,  Tarihte Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun kimi öldürdü? Tomris Hatun mezarı Nerede? İşte detaylar...

Tarihte Tomris Hatun kimdir? 

Tomris Hatun, MÖ 6. yüzyılda yaşamış, Saka Türklerinin hükümdarıdır. İsmi "demir" anlamına gelir. Tomris Hatun, Türk tarihinde bilinen ilk kadın hükümdardır. Saka Türklerinin yaşadığı bozkırlarda doğdu. Babası Spargalis, Saka Türklerinin hükümdarıydı. Tomris Hatun, babasının ölümünden sonra yerine geçti.Tomris Hatun, döneminde Pers İmparatorluğu ile savaştı. Pers İmparatoru Büyük Kiros, Massaget topraklarına akınlar düzenledi. Tomris Hatun, Kiros'a karşı savaştı ve Pers ordusunu bozguna uğrattı. Tomris Hatun, savaşta Kiros'u da öldürdü. Kiros'un kafasını bir kazana koyup içine kan doldurttu ve "Ben sana kan dökmeni söylemiştim, süt dökmeyecektin" diyerek kafasını kazana batırdı.

Tomris Hatun'un Pers İmparatorluğu'nu yenmesi, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türklerin gücünü ve cesaretini dünyaya göstermiştir. Türk tarihinde bir kahraman olarak anılmaktadır. Onun cesareti ve kararlılığı, Türklere ilham kaynağı olmuştur. Tomris'in  hayatı hakkındaki bilgiler, Herodotos'un Tarih adlı eserinde yer almaktadır. Herodotos, Tomris Hatun'u "savaşçı bir kadın" olarak tanımlamıştır. Tomris Hatun'un hayatı, günümüzde de Türk halkı tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Tomris Hatun'un hayatı hakkında birçok film ve dizi çekilmiştir.

Tomris Hatun kimi öldürdü?

Tomris Hatun, Pers Kralı Kiros'u öldürerek intikamını almıştır. Kiros, Tomris Hatun'un oğlu Spargapis'i tutsak etmiş ve onu kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Ancak Spargapis, Kiros'un teklifini reddetmiştir. Bunun üzerine Kiros, Spargapis'i öldürmüştür. Tomris Hatun, bu haberi alınca çok öfkelenmiş ve Perslere savaş açmıştır.

Sakalar ile Persler arasında yapılan savaşlarda, Tomris Hatun'un ordusu Persleri bozguna uğratmıştır. Kiros da bu savaşta öldürülmüştür. Tomris Hatun, Kiros'un kesik kafasını içi kan ile dolu bir fıçıya atarak intikamını almış oldu.

Tomris Hatun mezarı Nerede?

Tomris Hatun'un mezarı, kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, onun ölümünden sonra Sakalar'ın Orta Asya'nın geniş steplerinde gömüldüğü düşünülmektedir.

Tomris Hatun'un mezarı ile ilgili en yaygın iddia, onun bugünkü Kazakistan'ın güneyinde, Seyhun Nehri yakınlarında gömülü olduğudur. Bu iddia, Tomris Hatun'un Perslere karşı yaptığı savaşların bu bölgede gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Bir başka iddia ise, Tomris Hatun'un bugünkü Kırgızistan'ın kuzeyinde, Issık Göl yakınlarında gömülü olduğudur. Bu iddia, Tomris Hatun'un soyunun bu bölgeden geldiğine dair bazı tarihi kayıtlardan kaynaklanmaktadır.

Tomris Hatun'un mezarının kesin olarak bulunması, Türk tarihinin önemli bir sırrını çözecektir. Ancak, onun Orta Asya'nın geniş steplerinde, bir kadın hükümdar olarak hak ettiği saygınlıkla gömüldüğüne inanılmaktadır.

Tomris Hatun'un mezarı ile ilgili bazı araştırmalar devam etmektedir. Bu araştırmalar, onun mezarının yerinin kesin olarak belirlenmesine yardımcı olabilir.

İşte Tomris Hatun'un mezarı ile ilgili bazı araştırmalar:

  • 2019 yılında, Kazakistan'ın güneyindeki Seyhun Nehri yakınlarında yapılan bir araştırmada, bir kurgan mezarı keşfedilmiştir. Bu mezar, Tomris Hatun'a ait olabileceği düşünülmektedir.
  • 2022 yılında, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl yakınlarında yapılan bir araştırmada, bir başka kurgan mezarı keşfedilmiştir. Bu mezar da Tomris Hatun'a ait olabileceği düşünülmektedir.

İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina kaç yaşında neden öldü? İbn-i Sina'nın kısaca hayatı İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina kaç yaşında neden öldü? İbn-i Sina'nın kısaca hayatı