T.C. ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/825 Esas
KARAR NO : 2023/920
Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/12/2023 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince" Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Münevver oğlu, 1966doğumlu, Sinop/Türkeli nüfusuna kayıtlı Fadıl BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2024

#ilangovtr Basın No ILN02024749