Tereke defteri nedir kim tutar? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Tereke Defteri Nedir

Tereke defteri, bir kişinin ölümünden sonra kalan tüm mal varlıklarının ve borçlarının kaydını tutan resmi bir belgedir. Tereke, mirasçıların mirası nasıl paylaşacağına karar vermesine yardımcı olmak için kullanılır.

Tereke defterinde genellikle aşağıdakiler yer alır:

 • Vefat edenin adı ve yaşı
 • Vefat edenin adresi
 • Vefat tarihi
 • Vefat edenin evlilik durumu
 • Vefat edenin çocuklarının isimleri ve yaşları
 • Vefat edenin varlıklarının listesi
 • Vefat edenin borçlarının listesi

Tereke defterini genellikle bir avukat veya muhasebeci hazırlar. Defter, daha sonra sulh mahkemesine sunulur ve bir yargıç tarafından onaylanır.

Bir tereke defterinin hazırlanmasının birkaç nedeni vardır:

 • Mirasçıların mirası nasıl paylaşacağına karar vermesine yardımcı olur.
 • Vefat edenin tüm mal varlıklarının ve borçlarının hesabını verir.
 • Vefat edenin varlıklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
 • Vergi amaçlı kullanılabilir.

Tereke Defterini Kim Tutar

Tereke defterini kimin tutacağı, vefat eden kişinin vasiyetnamesine ve mirasçıların durumuna göre değişir.

Vasiyetname Varsa:

 • Vasiyette tereke defterinin tutulmasına ilişkin bir hüküm varsa, bu hüküm uygulanır.Vasiyetnamede belirlenen kişi tereke defterini tutar.
 • Vasiyetnamede tereke defterinin tutulmasına ilişkin bir hüküm yoksa, sulh hukuk mahkemesi tarafından atanacak bir bilirkişi tarafından tutulur.

Vasiyetname Yoksa:

 • Mirasçılar tereke defterinin tutulması konusunda anlaşabilirlerse, defteri mirasçılardan biri tutabilir.
 • Mirasçılar anlaşamazsa, sulh hukuk mahkemesi tarafından atanacak bir bilirkişi tarafından tutulur.

Bazı Özel Durumlar:

 • Mirasçılar arasında küçük veya gaip mirasçılar varsa, tereke defteri sulh hukuk mahkemesi tarafından atanacak bir kayyum tarafından tutulur.
 • Tereke yurt dışında varlıklar içeriyorsa, tereke defterinin tutulması için ilgili ülkenin yasalarına uyulması gerekir.

Tereke defterinin tutulması için sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe sunulması gerekir. Dilekçede, vefat eden kişinin bilgileri, mirasçıların bilgileri ve terekenin varlık ve borçlarının bilgileri yer almalıdır.

Editör: Deniz İnal