İsimlerimiz, kimliğimizin bir parçasıdır. Bir çocuğa verilen isim, sadece onun adı değil, aynı zamanda kişiliğini, kökenini ve kültürünü de yansıtır. Türk kültüründe, isim seçimi büyük bir öneme sahiptir ve özellikle savaşçı isimler, geçmişin gücünü ve onuru taşıyan önemli bir geleneği temsil eder. İşte, Türk savaşçı isimleri Erkek Kız....

Türk savaşçı isimleri Erkek Kız

Erkek:

 • Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve Malazgirt Zaferi'nin kahramanı.
 • Alp Arslan: Anadolu'nun fethini tamamlayan ve Haçlı Seferleri'ne karşı koyan Selçuklu sultanı.
 • Attila: Hun İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarı ve Avrupa'yı kasıp kavuran komutan.
 • Bahadır Han: Göktürk Kağanlığı'nın en önemli hükümdarlarından biri ve Orta Asya'nın geniş bir kısmını fetheden komutan.
 • Batu Han: Altın Ordu Devleti'nin kurucusu ve Avrupa'ya seferler düzenleyen komutan.
 • Cengiz Han: Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri.
 • Kutluğ Han: Karahanlı Devleti'nin kurucusu ve Orta Asya'nın önemli bir güç haline getiren hükümdar.
 • Mete Han: Hun İmparatorluğu'nun kurucusu ve Orta Asya'yı birleştiren komutan.
 • Süleyman Şah: Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve Anadolu'da yeni bir Türk devletinin temellerini atan bey.
 • Togrul Bey: Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göçleri yöneten lider.

Kız:

 • Kara Hatun: Osmanlı Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın eşi ve ilk Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi.
 • Tomris Hatun: Sakaların kraliçesi ve Pers İmparatoru Darius'u yenen komutan.
 • Zübeyde Hatun: Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in annesi ve devletin yönetimine katkıda bulunan güçlü bir kadın.
 • Köprülü Fatma Sultan: IV. Mehmed döneminde önemli bir siyasi güce sahip olan ve hayırseverliği ile tanınan valide sultan.
 • Nene Hatun: 15. yüzyılda Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı savaşan ve kahramanlığıyla ünlenen kadın savaşçı.
 • Şehzade Ayşe Sultan: Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı ve devlet yönetiminde söz sahibi olan güçlü bir prenses.
 • Türkan Hatun: 13. yüzyılda Selçuklu Devleti'nde siyasi güce sahip olan ve Anadolu'da medreseler ve kervansaraylar yaptıran hayırsever bir kadın.
 • Fatma Nuriye Hanım: Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve Anadolu'da kadın hakları için mücadele eden bir aktivist.
 • Halide Edip Adıvar: Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri ve Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye katkıda bulunan bir yazar.
 • Makbule Hanım: Osmanlı Devleti'nde ilk kadın öğretmenlerden biri ve kızların eğitimi için mücadele eden bir öncü.