Türkiye cumhuriyeti'nin ilk ili neden Zonguldak? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk İli Neden Zonguldak

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili Zonguldak'ın bu unvanı almasının birkaç sebebi var:

1. Kurtuluş Savaşı'nda Önemi:

Zonguldak, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir kömür üretim merkeziydi. Bu kömür, demiryolları ve fabrikalar gibi savaş için kritik öneme sahip altyapıları çalıştırmak için hayati önem taşıyordu. Zonguldak'ın erken bir tarihte il olması, bu hayati kaynağın kontrolünü ve dağıtımını sağlamaya yardımcı oldu.

2. Bağımsız Mutasarrıflık:

Zonguldak, 14 Mayıs 1920'de, Cumhuriyet'ten önce bile, bağımsız bir mutasarrıflık ilan edildi. Bu, bölgeye önemli bir özerklik kazandırdı ve kendi yönetimine sahip olmasını sağladı. Bu durum, Cumhuriyet'in ilanından sonra il olması için zemin hazırladı.

3. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu:

1 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 60. maddesi, sancakların kaldırılmasını ve vilayetlerin illere dönüştürülmesini emretti. Bu kanun doğrultusunda Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı vilayet statüsüne yükseltildi ve Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma unvanını kazandı.

4. Ekonomik Önem:

Zonguldak sadece kömür madenleri ile değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık gibi diğer sektörlerle de önemli bir ekonomik merkeziydi. Bu çeşitlilik, yeni kurulan Cumhuriyet için istikrar ve refah kaynağı olarak görülüyordu.