Türkiye Japonya'ya neden savaş ilan etti? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Türkiye Japonya'ya Neden Savaş İlan Etti

Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir.

Ancak, bu savaş ilanının arkasında birkaç önemli sebep yatmaktadır:

1. Birleşmiş Milletler Üyeliği: Türkiye, savaşın sonlarına doğru Müttefik Devletler'in yanında yer almak ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak istiyordu. Fakat Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 3. Maddesi'ne göre, ancak savaş ilan eden ülkeler Birleşmiş Milletler'e üye olabilirdi. Bu nedenle Türkiye, bu iki Mihver Devletine savaş ilan ederek bu şartı yerine getirmiş oldu.

2. Batılı Güçlerle İlişkileri Güçlendirmek: Türkiye, II. Dünya Savaşı boyunca tarafsız kalmayı tercih etmişti. Fakat savaşın sonlarına doğru Mihver Devletleri'nin yenilgisi kesinleşmeye başlamıştı. Türkiye, bu durumdan faydalanarak Batılı güçlerle ilişkilerini geliştirmek ve savaş sonrası uluslararası düzende yer edinmek istiyordu. Savaş ilanı, bu hedefe ulaşmak için önemli bir adımdı.

3. Sovyetler Birliği Tehlikesi: Türkiye, Sovyetler Birliği'nin artan tehdidi altında hissediyordu. Sovyetler, Türkiye'nin Boğazlar'ı kontrol etmesine ve Kafkasya'daki Türk nüfusuna müdahale etmesine karşı çıkıyordu. Türkiye, Sovyetler Birliği'ne karşı bir caydırıcılık oluşturmak için Batılı güçlerle yakınlaşmak ve savaşa katılmak istiyordu.

4. Milliyetçilik Akımı: O dönemde Türkiye'de güçlü bir milliyetçilik akımı vardı. Bu akım, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü ve saygın bir konumda olması gerektiğine inanıyordu. Savaş ilanı, bu milliyetçi duyguları tatmin etmenin ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak için gerekli olduğuna inanılıyordu.

5. Ekonomik Faydalar: Türkiye, savaş ilan ederek Müttefik Devletler'den ekonomik ve askeri yardım almayı umuyordu. Savaşın sonrasında da galip devletlerle olan ilişkilerini kullanarak ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı amaçlıyordu.

Ancak, Türkiye'nin savaş ilanı sembolik bir nitelikteydi. Hiçbir Türk askeri cepheye gönderilmedi ve savaşta aktif bir rol alınmadı. Türkiye'nin asıl amacı, Birleşmiş Milletler'e üye olmak ve Batılı güçlerle ilişkilerini geliştirmekti.