Türkiye'de bor madeni neden işlenmiyor? Türkiye'deki bor madenleri kimin elinde? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Türkiye'de Bor Madeni Neden İşlenmiyor

Türkiye'de bor madeni işleniyor.

Türkiye, dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip ve bu nedenle bor madeni çıkarma ve işleme konusunda önemli bir konuma sahip.

Bor madeni çıkarma ve işleme faaliyetleri Eti Maden tarafından yürütülmektedir. Eti Maden, Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek'te bulunan bor yataklarından maden çıkarmaktadır. Çıkarılan bor mineralleri, Eti Maden'in tesislerinde işlenerek bor ürünleri haline getirilmektedir.

Bor ürünlerinin başlıcaları şunlardır:

 • Sodyum borat: Cam, seramik, deterjan ve ilaç üretiminde kullanılır.
 • Boraks: Cam, seramik ve gübre üretiminde kullanılır.
 • Borik asit: Tarım ilaçları, dezenfektanlar ve ilaç üretiminde kullanılır.
 • Bor fiber: Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle havacılık, uzay ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

Türkiye'nin bor madeni işleme kapasitesi son yıllarda artırılmıştır. Bu sayede Türkiye, bor ürünlerinin ihracatında da önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

Bor madeni işleme ile ilgili bazı yanlış bilgiler şunlardır:

 • Türkiye'de bor madeni işlenmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Türkiye, bor madeni çıkarma ve işleme konusunda dünya liderlerinden biridir.
 • Bor madeni işleme çevreye zarar veriyor. Bu bilgi de yanlıştır. Bor madeni işleme faaliyetleri, çevre dostu teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır.
 • Türkiye bor madenini ham olarak satıyor. Bu bilgi de yanlıştır. Türkiye bor madenini ham olarak satmanın yanı sıra, bor ürünlerini de işleyerek ihraç etmektedir.

Türkiye'deki Bor Madenleri Kimin Elinde

Türkiye'deki bor madenleri devletin kontrolünde ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) tarafından işletilmektedir.

Eti Maden, 1978 yılında çıkarılan 2840 sayılı Devlet Tarafından İşletilecek Madenler Kanunu ile kurulmuştur. Bu kanun kapsamında Türkiye'de bor ve bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetleri Eti Maden'e devredilmiştir.

Eti Maden, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan bor yataklarında faaliyet göstermektedir. Başlıca bor yatakları şunlardır:

 • Eskişehir-Kırka: Dünyanın en büyük bor yatağıdır.
 • Kütahya-Emet: Türkiye'nin ikinci büyük bor yatağıdır.
 • Balıkesir-Bigadiç: Boraks ve kolemanit yatakları bulunur.
 • Bursa-Kestelek: Üleksit yatağı bulunur.

Eti Maden tarafından çıkarılan bor mineralleri, kendi tesislerinde işlenerek bor ürünleri haline getirilmektedir. Bor ürünlerinin başlıcaları şunlardır:

 • Sodyum borat: Cam, seramik, deterjan ve ilaç üretiminde kullanılır.
 • Boraks: Cam, seramik ve gübre üretiminde kullanılır.
 • Borik asit: Tarım ilaçları, dezenfektanlar ve ilaç üretiminde kullanılır.
 • Bor fiber: Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle havacılık, uzay ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

Eti Maden, bor ürünlerini yurt içi ve yurt dışına pazarlamaktadır. Türkiye, bor madeni ve ürünleri ihracatında dünya lideri konumundadır.